Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci

4. 11. 2015

Dne 4. listopadu 2015 se uskutečnila konference pojmenovaná „Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci“, kterou pořádala nevládní organizace Spiralis s podporou Velvyslanectví USA v Praze. NFPK na této konferenci vystoupil 2x: nejprve představil způsob, jakým NFPK uděluje nadační příspěvky na podporu odhalování korupce ve veřejné správě a v dalším diskusním bloku uvedl jednu z kauz, kterou se aktivně zabýval: kupčení s hlasy ve volbách.

Konference měla za cíl spojit síly organizací, úřadů a expertů angažujících se v prevenci a boji proti korupci. S konkrétními kauzami a metodami jejich řešení vystoupili představitelé společností, hnutí, iniciativ a institucí angažujících se proti korupci (Nadační fond proti korupci, Fond Otakara Motejla, Fond NNO, Úřad vlády ČR, Informační centrum OSN, Městský úřad Kolín, Občanský monitoring, Pražské fórum aj.). Jako hlavní spíkr vystoupí Ryan Turner ze společnosti ChangeMatters, Washington, D.C., expert na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a jeho protikorupční efekty.

V samostatném diskusním bloku vystoupili představitelé institucí, kteří finančně podporují protikorupční projekty. NFPK vedle analýzy korupční kauz či prosazování legislativních změn, uděluje rovněž nadační příspěvky a za dosavadní dobu své existence rozdělil již více jak 9 milionů Kč. Projekty lze na oficiálních formulářích zasílat NFPK během celého roku – není tedy stanovena nějaká pevná uzávěrka pro příjem žádosti. Jednotlivé projekty projednává grantový výbor NFPK vydávající doporučující stanovisko správní radě NFPK, která definitivně rozhoduje o těchto žádostech. Během prezentace NFPK uvedl 25 vybraných projektů, které již takto za dobu své existence podpořil.

Nepochybně zvlášť zajímavá byla diskuse představitelů nevládních organizací či jednotlivců, která se týkala zkušeností s řešením konkrétních kauz. Byly to kauzy, kdy často bylo zvlášť důležité vyburcovat veřejnost k občanské angažovanosti. NFPK představil kupčení s hlasy ve volbách, kdy spolu s dalšími nevládními organizacemi monitoroval nelegální nakupování hlasů, ke které docházelo zpravidla ve vyloučených lokalitách ČŘ. Lokální korupčníci si uvědomili, že jsou natolik zdiskreditování, že by pravděpodobně nezískali dostatek hlasů ve volbách k ovládnutí města, a proto zneužili těžké finanční situace osob z vyloučených lokalit, které sváželi k volebním místnostem a vypláceli jim odměny za možnost vyplnění hlasovacích lístků. Tyto osoby pak ani netušili, koho vlastně volili a v podstatě prodali takto svůj hlas. NFPK a další nevládní organizace využil k získávání důkazů o kupčení figuranty a získané důkazy nakonec vedly k napadení platnosti voleb či trestnímu stíhání těchto korupčníků.