Setkání s Klubem seniorů, Vendryně

1. 3. 2016

Diskusi na téma korupce, vztahu k veřejnému dění a možnosti občanské angažovanosti tentokrát uspořádal Klub seniorů. Uskutečnila se 1.3.2016 ve Vendryni a pozvání na ní přijal zástupce NFPK Janusz Konieczny. Od počátku bylo zřejmé, že členové tohoto klubu navzdory staršímu věku aktivně se zajímají o veřejné dění a pro náš fond byl velmi cenný jejich pohled na tuto problematiku.

Janusz Konieczny představil rozsah aktivit fondu, cíle a důvody, proč vlastně před 5 lety vznikl. Uvedl, jakým způsobem je nezbytné se zachovat v případě, že někdo žádá či nabízí úplatek, což znázornil na řadě konkrétních praktických příkladů, které NFPK analyzoval. Během diskuse bylo dále vysvětleno, jak nadační fond ochraňuje a podporuje oznamovatele korupce či jaká by měla být role médií při analýze závažných kauz. Diskuse se následně stočila k aktuálním tématům a kauzám či bilancování stíhání korupčních kauz nikoliv pouze za posledních 5 let, ale za období po roce 1989 do současnosti. Nakonec se všichni shodli, že klíčová je výchova, správné vnímání hodnot či potlačení negativních vlastností jako závist či chamtivost.