Zimná škola 2016

23. 2. 2016

Nadační fond proti korupci přijal již potřetí pozvání na tradiční Zimnou školu, kterou pořádá Katedra účetnictví a auditu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Akce se konala ve dnech 23. - 25. 2. 2016 a byla určena studentům, kteří se specializují na oblast auditu, forenzního auditu, zkoumání podvodů či boje proti praní špinavých peněz. Během těchto dní zaznělo mnoho doporučení a návodů v oblasti využití analytických nástrojů v oblasti auditu a vyšetřování, fungování „Daňové kobry“, zkoumání finanční a ekonomické kriminality, manipulace finančních výkazů, využití open dat, fungování Národního kontrolního úřadu Slovenské republiky, pojišťovnických podvodů či technik rozhovorů během forenzního auditu.

Záastupce NFPK Janusz Konieczny se pokusil srozumitelně a přehledně vysvětlit studentům metody zkoumání závažných kauz z pohledu analýzy vlastnických vztahů a peněžních toků na praktických příkladech. Anonymita příjemců veřejných prostředků je klíčovým problémem různých kauz. Je proto zvlášť klíčové, aby osoba, která rozhoduje či má vliv na přidělení veřejných prostředků (veřejné zakázky či například dotace) nebyla zároveň příjemcem těchto prostředků. Vytvoření anonymní nepřehledné struktury není v současné době příliš velkým problémem. Na Slovensku již mnoho let jsou sice zakázané listinné akcie na majitele, nicméně toto opatření zmíněnou problematiku nijak neřeší. Slovenské společnosti jsou často vlastněné zahraniční společnosti, kde se již anonymní akcie běžně používají. Některé informace o vlastnících jsou již nyní dostupné v otevřených zdrojích – zejména v obchodním rejstříku. Nutno nicméně podotknout, že s účinnosti od 1. listopadu 2015 začala na Slovensku platit novela zákona o veřejných zakázkách, která zavádí povinnost vítězům veřejných zakázek zveřejnit své skutečné vlastníky čili fyzické osoby z poslední vrstvy vlastnické struktury. Při zkoumání kauz je často nezbytné využít zahraniční obchodní rejstříky, účetní výkazy a propojit je s dalšími různými zjištěnými vazbami. V tom všem je nezbytné získat patřičnou orientaci, zjistit časovou posloupnost a ve finále vytvořit mapu kauzy (pavouka), která již pomůžu vypátrat „zatoulané“ veřejné prostředky.