Konference

Zástupci Nadačního fondu proti korupci aktivně vystupují na konferencích, seminářích a workshopech, které tématicky souvisejí s činností fondu.

Vliv korupce a klientelismu na podnikatelské prostředí

10. 4. 2017
Našeho právníka pozvala Ekonomická univerzita v Bratislavě, aby studentům přednášel o špatném vplyvu klientelismem a korupcí pokřiveného tržního prostředí na ekonomiku státu. Vytvořený korupční systém nejenom odčerpává veřejné zdroje v podobě úplatků, ale také brání inovacím a zdravé konkurenční soutěži. Nevyhrává nejšikovnější a nejefektivnější dodavatel, tak jak se to studenti učí v skriptech teorie ekonomie, ale dodavatel, který je ochoten se podílet na politicky chráněném korupčním systému.

Setkání s Klubem seniorů, Vendryně

1. 3. 2016
Diskusi na téma korupce, vztahu k veřejnému dění a možnosti občanské angažovanosti tentokrát uspořádal Klub seniorů. Uskutečnila se 1.3.2016 ve Vendryni a pozvání na ní přijal zástupce NFPK Janusz Konieczny. Od počátku bylo zřejmé, že členové tohoto klubu navzdory staršímu věku aktivně se zajímají o veřejné dění a pro náš fond byl velmi cenný jejich pohled na tuto problematiku.

Zimná škola 2016

23. 2. 2016
Nadační fond proti korupci přijal již potřetí pozvání na tradiční Zimnou školu, kterou pořádá Katedra účetnictví a auditu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Akce se konala ve dnech 23. - 25. 2. 2016 a byla určena studentům, kteří se specializují na oblast auditu, forenzního auditu, zkoumání podvodů či boje proti praní špinavých peněz. Během těchto dní zaznělo mnoho doporučení a návodů v oblasti využití analytických nástrojů v oblasti auditu a vyšetřování, fungování „Daňové kobry“, zkoumání finanční a ekonomické kriminality, manipulace finančních výkazů, využití open dat, fungování Národního kontrolního úřadu Slovenské republiky, pojišťovnických podvodů či technik rozhovorů během forenzního auditu.

Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci

4. 11. 2015
Dne 4. listopadu 2015 se uskutečnila konference pojmenovaná „Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci“, kterou pořádala nevládní organizace Spiralis s podporou Velvyslanectví USA v Praze. NFPK na této konferenci vystoupil 2x: nejprve představil způsob, jakým NFPK uděluje nadační příspěvky na podporu odhalování korupce ve veřejné správě a v dalším diskusním bloku uvedl jednu z kauz, kterou se aktivně zabýval: kupčení s hlasy ve volbách.

Slovak Compliance Days 2015

2. 11. 2015
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2015 se uskutečnil další ročník Slovak Compliance Days, kterého se stejně jak v předcházejícím roce zúčastnil zástupce Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny. Janusz se ve svém příspěvku zaměřil na metody a požadavky při rozkrývání vlastnických struktur společností ve světle aktuálního dění – zejména novely evropské směrnice proti praní špinavých peněz. Konference se uskutečnila pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky a jeho pořadatelem byl Slovak Compliance Circle – sdružení právnických osob, které má za cíl zlepšení podnikatelské etiky na Slovensku a podporu compliance odborníků na Slovensku. Během této konference byly hledány odpovědi na následující otázky:

Veřejné slyšení na téma šikany a ochrany oznamovatelů

29. 9. 2015
Dne 29. září 2015 se v Senátu uskutečnilo veřejné slyšení na téma „Ochrana proti šikaně“, kterého se zúčastnil rovněž Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci. Ve svém příspěvku se věnoval nezbytností změnit přístup k oznamovatelům nekalého jednání, které stále část společnosti nesmyslně vnímá jako udavače. Zároveň zdůraznil, že kromě zavádění nových důležitých opatření k ochraně oznamovatelů je nutné rovněž zvyšovat vymahatelnost zákonných opatření k ochraně těchto odvážných osob. Hlavním pořadatelem tohoto slyšení byl senátor Libor Michálek, kterého NFPK ocenil v roce 2011 za odvahu v kauze Státního fondu proti korupci, kdy sám musel čelit nejrůznějším odvetným krokům.

Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU

17. 9. 2015
Ve dnech 17. a 18. září se uskutečnila konference na téma „Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU“. Konferenci pořádala nevládní organizace Oživení a zúčastnilo se jí mnoho domácích i zahraničních hostů, kteří se ochraně oznamovatelů korupce věnují. Každý návštěvník konference obdržel publikaci „O nás s námi“ zabývající se ochranou oznamovatelů v české realitě ve srovnání s dalšími zeměmi. Vznik této publikace podpořil Nadační fond proti korupci (NFPK).

Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů

8. 12. 2014
U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci (9. 12.) se v pondělí 8. 12. 2014 v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference „Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů (whistleblowerů)“. Akci spoluorganizoval ministr Jiří Dienstbier, pověřený koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Lessons from Anticorruption

21. 11. 2014
CERGE-EI pořádalo panelovou diskuzi na téma korupce. Korupce škodí demokratickým institucím, brzdí ekonomický rozvoj a přispívá k nestabilitám vlád po celém světě. Jaké jsou zkušenosti s různými antikorupčními opatřeními? Mohou být některá z nich použita i v českých podmínkách? V panelové diskuzi si zástupci občanské společnosti, veřejného a soukromého sektoru vyměnili nejnovější poznatky v boji proti korupci.

Slovak Compliance Days 2014

27. 10. 2014
Iniciativa Slovak Compliance Circle vznikla jako reakce na tendenci převažující v rámci slovenského podnikatelského prostředí ohledně úrovně etického chování všeobecně aplikovaného a akceptovaného na slovenském trhu. S cílem reagovat na tyto obavy slovenského podnikatelského prostředí, zakladající členové vypracovali a předložili koncept sdružení Slovak Compliance Circle. Vycházejíc ze silného zájmu a s důrazem na podporu tohoto tématu vícero klíčovými zástupci na Slovesku, zakladající členové stanovili, že misí navrhovaného sdružení bude propagace a prosazování principů compliance a podnikatelské etiky na Slovensku.