Konference

Zástupci Nadačního fondu proti korupci aktivně vystupují na konferencích, seminářích a workshopech, které tématicky souvisejí s činností fondu.

Živá knihovna

25. 10. 2014
Živá knihovna funguje téměř totožně jako každá běžná knihovna. Čtenář přijde, půjčí si knihu a poté si v ní může číst. S tím rozdílem, že v Živé knihovně se knih můžete ptát na to, co Vás o jejich příběhu zajímá a ony odpoví. Knihy v živé knihovně jsou totiž lidé. Knihy a čtenáři tak vcházejí do osobního dialogu. A za půjčení se nic neplatí.

Diskuse o aktivním občanství v knihovně v Karviné

26. 9. 2014
Pokud někdo je pojmenován jako aktivista, často si představíme ekologického bojovníka přivázaného ke komínu nebo člověka ležícího na cestě, který záměrně blokuje silniční provoz. Možná si rovněž představíme osobu, která s vidlemi v ruce verbuje své okolí, aby se rozeběhlo směrem na ministerstvo či Pražský hrad a vyjádřilo tímto svou nespokojenost. Pojem „aktivista“ má proto (na rozdíl od slova aktivita) spíše negativní konotaci. Z tohoto důvodu je vhodné vytvořit nový termín – „racionální aktivista“, který naopak snaží se být ve svém rozhodování nezávislý, hledá argumenty pro své postoje a usiluje o dosažení opodstatněných cílů. Zároveň by mu neměla chybět patřičná kuráž, odvaha, ale i pokora.

Slezská akademie demokracie

9. 8. 2014
Slezská akademie demokracie nabízí příležitost mladým lidem přijít s nápady a za podpory zkušených manažerů je zrealizovat. Konkrétní projekty účastníků mohou být zaměřeny na kulturu, sport, ochranu životního prostředí, lidská práva/multikulturní prostředí, volný čas a zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Dobrým vládnutím proti korupci

8. 7. 2014
Korupce je jednou z největších překážek ekonomického a sociálního rozvoje po celém světě. Dobré vládnutí je naopak pro udržitelný rozvoj a odpovědné podnikání klíčové. Celosvětová výzva k akci proti korupci Call to Action je podnětem pro vlády, aby se zaměřily nejen na propagaci, ale také na aktivní podporu protikorupčních opatření, politik a systému dobrého vládnutí.

Šumperk rekonstruuje stát

25. 6. 2014
V úterý 25. června 2013 se v 19 hod. večer uskutečnila v šumperském H-Clubu veřejná diskuze na téma Rekonstrukce státu. Diskuze se zúčastnilo několik zajímavých hostů. Pozvání přijal starosta Šumperka a senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož, analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny, právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný a občanský aktivista a patrně nejznámější bojovník proti hazardu v České republice Matěj Hollan.

Zimní škola forenzního auditu

25. 2. 2014
Setkání bylo organizováno pro studenty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Jedná se o projekt složený ze zajímavých pžednášek z oblasti forenzních služeb a ekonomické kriminality na Slovensku a jinde ve světě. Mezi přednášejícími byli odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Přednášky byly zpestřeny zajímavými příklady z praxe a řešením případových studií.

Manageria

6. 11. 2013
Představitelé NFPK Karel Janeček a Janusz Konieczny přijali pozvání od představitelů organizace Manageria, kterou navštívili dne 6.listopadu 2013. Během návštěvy proběhlo setkání s nadanými žáky základní školy, v rámci které proběhla diskuse o životních hodnotách. Následně proběhlo setkání představitelů Manageria a významných slovenských společností. Večer se pak NFPK připojil k slavnosti Manageria zaměřené na podporu nadaných slovenských studentů.

Protikorupční festival

19. 10. 2013
V říjnu 2013 se uskutečnil Protikorupční festival http://www.projektovatastavet.cz, během kterého byly přednášeny odborné příspěvky na vybraná témata týkající se zneužívání veřejných prostředků. Odborný příspěvek na téma anonymity příjemců veřejných prostředků přednesl Janusz Konieczny

Forum 2000: Corruption as an Anti-Transformation Force

15. 9. 2013
Konference Fora 2000 a další setkání pořádané naší nadací se konají v Praze. Od roku 1997 přilákaly řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky, klíčové podnikatele a další, jejichž společným jmenovatelem je zkušenost s vahou odpovědnosti. Princ Hassan bin Talál, Yohei Sasakawa, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, Jeho Svatost dalajlama, Henry Kissinger, Šimon Peres, Mario Soares, Širín Ebadí, Sergej Kovaljov, Nicholas Winton, Madeleine Albright nebo Wole Soyinka jsou jen někteří z těch, kteří se v průběhu let zúčastnili akcí Fora 2000.