Legislativa

Aktuální přehled o protikorupčních legislativních změnách

Korupce je nejvíce skloňovaným slovem v hovorové češtině, nicméně k jejímu omezování dochází velmi pozvolna. O to větší je úloha nevládních organizací, které vytváří nezbytný tlak na konkrétní kroky nejenom ze strany politické reprezentace, ale i ze strany veřejnosti. Více ZDE.

Projekt Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu není nové hnutí, jednorázová petice nebo politická strana. Jedná se o společný program poslanců a senátorů, řady renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů, protikorupčních organizací a regionálních podporovatelů, který má devět jasných cílů. Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impulz a ještě v tomto volebním období přijmout 9 realistických legislativních opatření – Restů. Jejich podrobný popis naleznete zde: www.rekonstrukcestatu.cz.

Registr smluv

Hlasy 110 poslanců byl v úterý 24. 11. krátce před půl šestou odpoledne schválen poslanecký návrh zákona o registru smluv. Velké #odtemnění státu nastalo... Chronologii příběhu registru smluv a vybranou protiargumentaci zákonodárců Vám přinášíme ZDE.

Ochrana oznamovatelů

Stanovisko k návrhu zákona v souvislosti s ochranou oznamovatelů protiprávního jednání

Konkrétní příklady současných oznamovatelů protiprávního jednání nevytváří motivační prostředí pro osoby, které zvažují ohlásit protiprávní čin. Přitom ohlašování více či méně závažných nekalostí ve značné míře šetří veřejné prostředky, kultivuje prostředí a umocňuje principy právního státu. Oznamovatelé se často z důvodu chybějící skutečné ochrany dostávají do velmi komplikovaných životních situací, současné ochranné instituty často selhávají a přitom motivem jejich odvážného počínání je často veřejný zájem.

Současná vládní koalice politických stran a hnutí ČSSD, ANO a KDU-ČSL se k přijetí opatření pro ochranu oznamovatelů zavázala v koaliční smlouvě a dokonce tuto oblast stanovila jako jednu ze čtyř priorit boje s korupcí[1]. Tímto tedy očekávání ve vztahu k připravovanému řešení skutečné ochrany oznamovatelů byly vysoké, nicméně bohužel prozatím nebyly ani částečně naplněny.

Spolek Oživení, Nadační fond proti korupci a Transparency International ostře kritizují a odmítají oba známé návrhy, a sice vládní návrh a poslanecký návrh Andreje Babiše. K navrženému vládnímu znění změn zákonů v souvislosti s ochranou oznamovatelů protiprávního jednání má spolek Oživení, Nadační fond proti korupci a Transparency International minimálně tyto připomínky:

  1. Chybějící komplexní řešení ochrany a podpory oznamovatelů
  2. Schází komplexní jednotná úprava zákona
  3. Chybějící prevence proti odvetným opatřením, chybějící ochrana ex-ante
  4. Navrhované řešení neobsahuje standardy pro proces podání oznámení a následnou zpětnou vazbu oznamovateli.
  5. Navrhované řešení nezavádí kanály pro oznámení a procesy jejich vyřízení
  6. Chybějící nastavení měření vymahatelnosti a zpětné vazby
  7. Je nezbytné, aby ochrana se vztahovala nejenom na oznamovatele, ale rovněž na osoby blízké.

Podrobné stanovisko je k dispozici ZDE.

[1] Akční plán boje s korupcí pro rok 2015 www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf

Návrh zákona o úřednících a zákona o financování politických stran

Ve spolupráci s ostatní neziskovými organizacemi provádí Nadační fond proti korupci analýzy návrhů zákona o úřednících (ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, Oživením a Transparency International) a zákona o financování politických stran (společně s Ekologickým právním servisem, Transparency International, Oživením, Zeleným kruhem a Inventurou demokracie).
 
        
  

Iniciativa Konec korupci! připravuje vlastní legislativní návrhy v reakci na právě projednávané zákony.

Nadační fond proti korupci ve spolupráci s občanským sdružením Veřejnost proti korupci založil iniciativu Konec korupci!, v rámci které představil vlastní legislativní návrhy:
  1. návrh novely zákona o veřejných zakázkách týkající se jejich transparentnosti
  2. návrh uzákonění zrušení anonymních listinných akcií

  

Zákon o finanční kontrole

Poslanecká sněmovna rozhodne na nadcházející schůzi o kontroverzní novele zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (č. 320/2001 Sb.) z dílny Ministerstva financí, kterou odmítl Senát. Novela tohoto klíčového zákona v boji s korupcí podle většiny senátorů nezajistí účinnou kontrolu utrácení peněz daňových poplatníku a nezamezí rozkrádání státního majetku. Senátorům vadilo zejména, že zákon ignoruje doporučení Světové banky a mezinárodní dobrou praxi, neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky, prohlubuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému a nezajistí nezávislost interního auditu, která je dlouhodobě kritizována odbornou veřejností i Evropskou komisí.

Neziskové protikorupční organizace Good Governance, Inventura demokracie, Nadační fond proti korupci a Oživění vyzývají v otevřeném dopise poslance, aby novelu zamítli.