Cena za odvahu

Cena za odvahu je určena občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Na těchto stránkách naleznete informace o oznamovatelích, kterým udělil Nadační fond proti korupci Cenu za odvahu.

Nadační fond rozdělil mezi oznamovatele již téměř 2 500 000 korun!!!

Zajímavé odkazy

Miloslava Pošvářová

12. 12. 2017
Soudní znalkyně v oboru dopravních staveb Miloslava Pošvářová je jednoznačně vnímána jako postrach všech těch, kteří záměrně staví nekvalitní cesty, mosty či lávky a neřeší jejich údržbu. Těch, kteří odklánějí veřejné peníze a neprovádějí opravy těchto staveb, přičemž užívání těchto staveb je dokonce nebezpečné. Miloslava Pošvářová je jim ovšem vždy v patách. Nebojí se ukázat na ty, kteří jsou za to zodpovědní, a dokáže popsat cesty, kudy tekly veřejné peníze. Činí tak i přesto, že je jí neustále doporučováno, aby se podřídila a mlčela. Paní Pošvářová se ovšem těmto existencím vždy ubránila a vysloužila si tak přezdívku „černá mamba“. Ta je přitom nesmyslná, neboť tato statečná oznamovatelka přináší vždy konkrétní návrhy na řešení, vydává řadu doporučení a návodů, jak postupovat. Je tedy především konstruktivní a tvůrčí.

Jakub Čech

12. 12. 2017
Jakub Čech je, díky svému nekompromisnímu postoji proti podezřelému hospodaření v Prostějově, ve svých 17 letech inspirací nejen pro své vrstevníky. V době, kdy část české společnosti již ztrácela víru ve zlepšení situace. Díky jeho aktivitám se pod drobnohled dostala činnost prostějovských politiků a zákulisních hráčů. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a na Jakuba začal být vyvíjen nátlak. Nenechal se zlomit a stále pokračuje ve svých aktivitách.

ROMEA, o.p.s.

12. 12. 2017
Společnost ROMEA neustále čelí agresivním výhrůžkám jakožto důsledku své zvlášť záslužné a potřebné práce. Její zaměstnanci svou práci vnímají jako poslání. Zabývají se mimo jiné i politickou korupcí ve vyloučených lokalitách, brání zranitelné občany v případech, kdy jsou porušovaná jejich základní lidská práva a ostře se staví proti obchodování s bídou.

Jiří Kotek

9. 12. 2016
Za dobu existence České republiky patrně neexistuje vytrvalejší a odhodlanější bytostný „kverulant“, který neohroženě narušuje zavedené pořádky či spíše kolosální nepořádky. V reportážích České televize o jeho neutuchajícím boji proti korupci a klientelismu v Karlových Varech jej kamery zachytily v koženém klobouku, jaký nosili hrdinové amerických westernů. Ten klobouk jej plně vystihuje. Karlovy Vary jsou totiž takových českým „divokým západem“, ovšem silně „vylepšeným“ o východní mentalitu. Ani sedm statečných ze slavného filmu by na takovou kombinaci nestačilo. I proto je Jiří Kotek již po mnoho let v boji proti tamější politicko-podnikatelské klice v bílých límečcích prakticky osamocen.

Martina Uhrinová

9. 12. 2016
Martina Uhrinová upozornila na podezřelé jednání úředníků Ministerstva financí a je možné, že kvůli tomu přijde o práci. Přestože v kauze Čapí hnízdo postupovala přesně v souladu se současnou legislativou. Martina Uhrinová z pozice ředitelky „Odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalosti“ na Ministerstvu financí ČR (MF) upozorňovala na to, že její podřízená Barbora Boschat dostala za úkol vyzvídat informace z Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prošetřování kauzy Čapího hnízdo na příkaz náměstka ministra financí Tomáš Vyhnánka.

Lukáš Wagenknecht

9. 12. 2015
Lukáš Wagenknecht je expertem v oboru auditora a příkladem poctivého úředníka. Je auditorem, který během své praxe ve veřejném sektoru odhalil již několikeré závažné pochybení hospodaření ve veřejných institucích. Za to mu namísto poděkování bylo vyhrožováno. Za svůj poctivý přístup a upozornění na finanční nesrovnalosti byl již několikrát příslušnými institucemi potrestán odvoláním, či ztrátou svého pracovního místa. Nikdy se ale nenechal od svého poctivého přístupu odradit, nikdy se nenechal zastrašit.

Jana Průšková

9. 12. 2015
V příběhu Jany Průškové jde o princip, nastavení hodnot, etiku a morálku. Je to příběh o zneužití postavení i o podivném postoji a postupu orgánů činných v trestním řízení. Všichni bohužel víme, že ke zneužívání postavení a finančních prostředků dochází jak ve veřejných, velkých institucích, tak i v malých obcích a různých organizacích, kde se hospodaří nejen s veřejnými financemi. Na tento stav doplácíme všichni a přitom to změnit můžeme. Je potřeba na konkrétní případy kolem nás co nejvíce viditelně poukazovat. Mnohdy to vyžaduje odhodlání a odvahu. Tak tomu bylo i v případě Jany Průškové, která před časem nastoupila do Kruhu přátel Severáčku jako manažerka.

František Mráček

9. 12. 2014
František Mráček spojuje svou profesní dráhu s městskou hromadnou dopravou; v tomto oboru působí třicet let. Od roku 1982 do roku 1994 působí v Dopravním podniku Hlavního města Prahy. V letech 1994 – 2007 pracuje jako vedoucí oddělení a posléze odboru projektování v ROPIDu, poté dva roky v soukromém autobusovém dispečinku CDAP. V roce 2010 se Ing. František Mráček stává vedoucím Oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Je to zdánlivě logické vyústění jeho dosavadní profesní dráhy: Za svého působení v ROPIDu navrhl a zavedl rozsáhlý systém asi 150 příměstských linek Pražské integrované dopravy, který s dopravní politikou Středočeského kraje výrazně korespondoval. Kdo kompetentnější už by tuhle pozici měl obsadit?

Leo Steiner

9. 12. 2014
Tak trochu americký sen, samozřejmě po česku. Husákovo dítě, vstupující do dospělosti na prahu nové, demokratické etapy vývoje společnosti. Do maturitního ročníku ho doprovodí zvonění klíčů, do řad KDU- ČSL ho v prvním ročníku pedagogické fakulty přivede věrnost principům jako „Nepokradeš“, „Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Vystuduje obory tělesná výchova – občanská výchova, které předznamenají jeho vzestup i střet s mocí. Vytrvalé úsilí, ale taky fair play. Veřejná angažovanost, ovšem přirozeně spojená s občanskou odpovědností. Nic, co by se ve vyšších patrech politiky nosilo.

Vladimír Sitta mladší

9. 12. 2013
Odmítli se podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a přišli o svoji rodinnou firmu. Vladimír Sitta mladší již od července 2009 upozorňuje na nekalosti ve společnosti Neograph, založenou jeho otcem a dědem. Policie ovšem nepodnikla výraznější kroky a Sitta byl po zveřejnění kauzy odstraněn z vedení druhým spolumajitelem.