Cena za odvahu

Cena za odvahu je určena občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Na těchto stránkách naleznete informace o oznamovatelích, kterým udělil Nadační fond proti korupci Cenu za odvahu.

Nadační fond rozdělil mezi oznamovatele již přes 3 000 000 korun!!!

Zajímavé odkazy

Hana Naiclerová

9. 12. 2019
Opoziční zastupitelka města Prostějov. To, co ji do politiky přivedlo, byla víra v tehdejší program ANO. Tedy, že existovala naděje, že je možné po těch letech korupce a tunelování veřejných rozpočtů něco změnit. Pro nedemokratické praktiky uvnitř hnutí a nemožnost dále prosazovat program, za který byla do zastupitelstva zvolená, jej v roce 2016 opustila a dále působila jako nezávislá.

Za krásnou Olomouc z.s.

9. 12. 2019
Spolek kritizuje to špatné a chválí to dobré, co tvoří vlastní životní/obytné prostředí. V posledních letech se členové spolku zaměřili na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav a pravidelné udílení Ceny za kvalitní počin v oblasti architektura a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. Vytvářejí prostor pro otevřenou diskusi, podloženou názory odborníků tak, aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících zkratek a invektiv.

Vimpersko z.s.

9. 12. 2019
Spolek Vimpersko sdružuje osobnosti, které tvoří jeden z pilířů místní občanské společnosti a zároveň poukazují na obcházení zákonů. Například když místostarosta zásadně zvýhodnit svou společnost, nebo když se město bez zjevných argumentů snaží podporovat kontroverzní projekt, který ohrožuje místní lesopark. Ani ve Vimperku to nemají jednoduché.

Jana Moravcová

11. 12. 2018
Jana Moravcová patří mezi energické ženy, které jdou za svým cílem a stojí si za svým názorem. To se projevilo již při jejím studiu, kdy se rozhodla profesionálně věnovat ochraně životního prostředí. Po ukončení studia aplikované ekologie na ČZU v Praze proto přijala nabídku stát se inspektorkou na Oblastním inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Postupně se vypracovala na pozici ředitelky, ze které se snažila věcně a pravdivě posuzovat všechny posudky, žádosti a případy, které její gesce zpracovávala. Proto v některých případech narazila na klientelistické vazby, které doprovázely některé případy. Nenechala se však odradit a prosazovala zájem ochrany životního prostředí, i když bylo zřejmé, že investor si půjde tvrdě za svým cílem a k jeho dosažení použije všechny prostředky.

Lukáš Blažej

11. 12. 2018
Dvaadvacetiletý student práv z Ústí nad Labem nevynechal v posledních čtyřech letech jediné zasedání zastupitelstva. V roce 2015 se stal trnem v oku některým politiků a úředníků, kdy část zastupitelů ANO odvolala vlastního primátora i celé vedení města. Následně byla místní buňka ANO zrušena. Blažej si všiml, že krátce předtím bylo mezi vedoucí odborů rozděleno 451 000 Kč na odměnách. A zatímco někteří dostali i 45 000 Kč, jiní nedostali ani korunu. Protože mohlo jít o odměnu za politickou věrnost, podal žádost o informaci, kteří vedoucí dostali jakou odměnu. Úřad informace odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal odvolání, odvolací orgán rozhodnutí zrušil, úřad informace opět odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal opět odvolání, odvolací orgán jeho rozhodnutí opět zrušil... k dnešnímu dni tak již sedmnáctkrát. Blažej nakonec podal žalobu, o které prozatím nebylo rozhodnuto.

Spolek občanů Permanent

11. 12. 2018
Spolek již několik let aktivně zastupuje zájmy obyvatel města Nymburk proti provozu zinkovny společnosti AZOS posléze APP s.r.o. Zástupci spolku nejprve poukazovali na nepřípustný zápach a zdraví škodlivé zplodiny v ovzduší. Posléze zjistili, že provoz zinkovny nebyl nikdy řádně zkolaudován a proto se právní cestou snaží o zastavení provozu. Dosáhli již řady úspěchů. Během zjišťování dalších podrobností vycházejí na povrch informace poukazující na klientelistické vazby mezi představiteli společnosti AZOS a lokálními politiky, například bývalým hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou.

Miloslava Pošvářová

12. 12. 2017
Soudní znalkyně v oboru dopravních staveb Miloslava Pošvářová je jednoznačně vnímána jako postrach všech těch, kteří záměrně staví nekvalitní cesty, mosty či lávky a neřeší jejich údržbu. Těch, kteří odklánějí veřejné peníze a neprovádějí opravy těchto staveb, přičemž užívání těchto staveb je dokonce nebezpečné. Miloslava Pošvářová je jim ovšem vždy v patách. Nebojí se ukázat na ty, kteří jsou za to zodpovědní, a dokáže popsat cesty, kudy tekly veřejné peníze. Činí tak i přesto, že je jí neustále doporučováno, aby se podřídila a mlčela. Paní Pošvářová se ovšem těmto existencím vždy ubránila a vysloužila si tak přezdívku „černá mamba“. Ta je přitom nesmyslná, neboť tato statečná oznamovatelka přináší vždy konkrétní návrhy na řešení, vydává řadu doporučení a návodů, jak postupovat. Je tedy především konstruktivní a tvůrčí.

Jakub Čech

12. 12. 2017
Jakub Čech je, díky svému nekompromisnímu postoji proti podezřelému hospodaření v Prostějově, ve svých 17 letech inspirací nejen pro své vrstevníky. V době, kdy část české společnosti již ztrácela víru ve zlepšení situace. Díky jeho aktivitám se pod drobnohled dostala činnost prostějovských politiků a zákulisních hráčů. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a na Jakuba začal být vyvíjen nátlak. Nenechal se zlomit a stále pokračuje ve svých aktivitách.

ROMEA, o.p.s.

12. 12. 2017
Společnost ROMEA neustále čelí agresivním výhrůžkám jakožto důsledku své zvlášť záslužné a potřebné práce. Její zaměstnanci svou práci vnímají jako poslání. Zabývají se mimo jiné i politickou korupcí ve vyloučených lokalitách, brání zranitelné občany v případech, kdy jsou porušovaná jejich základní lidská práva a ostře se staví proti obchodování s bídou.

Jiří Kotek

9. 12. 2016
Za dobu existence České republiky patrně neexistuje vytrvalejší a odhodlanější bytostný „kverulant“, který neohroženě narušuje zavedené pořádky či spíše kolosální nepořádky. V reportážích České televize o jeho neutuchajícím boji proti korupci a klientelismu v Karlových Varech jej kamery zachytily v koženém klobouku, jaký nosili hrdinové amerických westernů. Ten klobouk jej plně vystihuje. Karlovy Vary jsou totiž takových českým „divokým západem“, ovšem silně „vylepšeným“ o východní mentalitu. Ani sedm statečných ze slavného filmu by na takovou kombinaci nestačilo. I proto je Jiří Kotek již po mnoho let v boji proti tamější politicko-podnikatelské klice v bílých límečcích prakticky osamocen.