Martina Uhrinová

9. 12. 2016

Cena za odvahu NFPK 2016      50 653 Kč

Vyhazov za upozornění v kauze Čapí hnízdo?

Martina Uhrinová upozornila na podezřelé jednání úředníků Ministerstva financí a je možné, že kvůli tomu přijde o práci. Přestože v kauze Čapí hnízdo postupovala přesně v souladu se současnou legislativou.

Martina Uhrinová z pozice ředitelky „Odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalosti“ na Ministerstvu financí ČR (MF) upozorňovala na to, že její podřízená Barbora Boschat dostala za úkol vyzvídat informace z Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prošetřování kauzy Čapího hnízdo na příkaz náměstka ministra financí Tomáš Vyhnánka.

Kauza Čapího hnízda se přitom týká ministra financí Andreje Babiše a sama oznamovatelka uvedla (při svědectví další osoby), že Barbora Boschat se přiznala k zjišťování informací „pro Agrofert“. Martina Uhrinová tento případ řešila aktivně. V současné době je zařazena „mimo výkon služby“ a její pozice ředitelky nyní zastává právě Barbora Boschat.

Kauzou se Martina Uhrinová začala zabývat poté, co byla kontaktována představiteli OLAFu, kteří ji na podezřelé jednání Barbory Boschat upozornili. Samozřejmě, že s Barborou Boschat nekomunikovali na téma prošetřování kauzy Čapí hnízdo a požádali Martinu Uhrinovou o vysvětlení.

Naopak bylo možné prokázat, že byla v aktivním spojení s Tomášem Vyhnánkem. Ten popřel, že by tyto informace vyzvídal pro ministra financí Andreje Babiše, kterého se kauza Čapí hnízdo týká, nicméně doposud se vyhýbal vysvětlit, k čemu tyto informace vlastně požadoval a proč je žádal takto utajovaným způsobem. Martina Uhrinová pořídila v této kauze nahrávku ze svého jednání s Vyhnánkem. Z té je patrné, že náměstek odmítal svoji spolupráci s Barborou Boschat vysvětlovat, jednal velice podrážděně a útočně, až nakonec Martina Uhrinová ve strachu utekla z kanceláře.

Kauza nese celou řadu znaků protiprávního jednání, a proto Martina Uhrinová sepsala všechny poznatky a informace do podnětu, který doručila Janu Kněžínkovi. Ten je odpovědný za prošetřování případů týkajících se členů vlády. Případ se snažila aktivně řešit i s Andrejem Babišem a dalšími zaměstnanci Ministerstva financí, nicméně všechny tyto snahy o vyvození odpovědnosti byly zastaveny, ačkoliv jednu dobu Barbora Boschat čelila kárnému řízení v této kauze.

Martina Uhrinová začala pracovat jako vyšetřovatel v roce 1993, a to na Okresním úřadě vyšetřování Praha – západ. V roce 2001 přestoupila do protikorupční policie do odboru Závažné hospodářské trestné činnosti. U protikorupční policie pracovala ještě na dvou dalších pozicích, až nakonec v roce 2015 profesně přestoupila na Ministerstvo financí.

Nadační fond proti korupci uděluje Ceny za odvahu pravidelně již od svého založení v roce 2011. Podrobnosti k jednotlivým oceněným naleznete na webu http://www.nfpk.cz/oznamovatele.