Miloslava Pošvářová

12. 12. 2017

Cena za odvahu NFPK 2017      111 132 Kč

Hurikán ve stavebnictví

Soudní znalkyně v oboru dopravních staveb Miloslava Pošvářová je jednoznačně vnímána jako postrach všech těch, kteří záměrně staví nekvalitní cesty, mosty či lávky a neřeší jejich údržbu. Těch, kteří odklánějí veřejné peníze a neprovádějí opravy těchto staveb, přičemž užívání těchto staveb je dokonce nebezpečné. Miloslava Pošvářová je jim ovšem vždy v patách. Nebojí se ukázat na ty, kteří jsou za to zodpovědní, a dokáže popsat cesty, kudy tekly veřejné peníze. Činí tak i přesto, že je jí neustále doporučováno, aby se podřídila a mlčela. Paní Pošvářová se ovšem těmto existencím vždy ubránila a vysloužila si tak přezdívku „černá mamba“. Ta je přitom nesmyslná, neboť tato statečná oznamovatelka přináší vždy konkrétní návrhy na řešení, vydává řadu doporučení a návodů, jak postupovat. Je tedy především konstruktivní a tvůrčí.

Když v roce 2011 se Miloslava Pošvářová stala členkou pracovní skupiny Národní ekonomické rady vlády v oblasti boje proti korupci a prezentovala svá doporučení, na reakci nebylo třeba dlouho čekat. Ocelová lobby podala na paní Pošvářovou nesmyslnou žalobu. Přitom by měla být za toto trefné a odborné pojmenování problémů a doporučení více než vděčná. Miloslava Pošvářová se už tehdy nenechala zastrašit a soudní spor vyhrála.

Strach z toho, že by oceněná Miloslava Pošvářová mohla šířit svůj technický a racionální přístup k dopravním investicím, byl natolik velký, že jí nebyla umožněna ani výuka na vysokých školách. Zřejmě největšímu tlaku byla vystavena v kauze havárie ve Studénce, při které zahynulo osm osob. Ani tehdy nepodlehla nátlaku a vypracovala nezávislý posudek, ve kterém přesně pojmenovala důvody a odpovědnost za toto neštěstí. Výsledkem toho bylo, že opět za svůj posudek čelila nesmyslné žalobě.

Miloslava Pošvářová řádí rázně jako hurikán a zabraňuje nekalým praktikám v řadě kauz – např. sesuv půdy na dálnici D8, chybějící údržba Libeňského mostu či zfušovaná dálnice D47 či havárie mostu ve Studénce.

Zastávala rovněž funkci ředitelky kontroly kvality staveb v ŘSD, kde začala zavádět řadu důležitých reforem vedoucích ke zkvalitnění dopravních investic, díky čemuž nemělo její působení dlouhého trvání. Je s podivem, že byla takto vyhozena těsně před odchodem vlády, které nikdy nebyla vyslovena důvěra. Řada kroků, které z pozice manažerky kvality zavedla, byla po jejím odchodu zrušena. V současné době ŘSD pokračuje v likvidaci systému kvality i rušením předpisů, kterých je Miloslava Pošvářová autorem. Na revize těchto předpisů si ŘSD najímá lidi a firmy, spojené zakázkami se zhotoviteli staveb.

V současné době působí Miloslava Pošvářová v Nadačním fondu Stínové ŘSD a pomáhá tak obcím řešit nejen připomínky a technické problémy u dálnice D8 či v návrzích nových tras dálnic, zejména D3 a D11.

Klíčovými vlastnostmi Miloslavy Pošvářové jsou nezávislost, nezkrotnost, důslednost a odvaha. Takovéto vlastnosti jsou zcela výjimečné, a proto by měly být vzorem pro nastávající generaci odpovědných občanů, působících nejen v oblasti jejího oboru.