ROMEA, o.p.s.

12. 12. 2017

Cena za odvahu NFPK 2017       14 641 Kč

Ne kupčení a obchodu s bídou

Společnost ROMEA neustále čelí agresivním výhrůžkám jakožto důsledku své zvlášť záslužné a potřebné práce. Její zaměstnanci svou práci vnímají jako poslání. Zabývají se mimo jiné i politickou korupcí ve vyloučených lokalitách, brání zranitelné občany v případech, kdy jsou porušovaná jejich základní lidská práva a ostře se staví proti obchodování s bídou.

Nadační fond proti korupci se dlouhodobě a intenzivně věnuje kupčení s hlasy ve volbách. Jedná se o závažnou, nemorální a především organizovanou protiprávní činnost. Touto problematikou se Fond může zabývat především díky faktu, že spolu s organizací ROMEA vytvořil kontaktní systém Romů po celé republice. Díky tomu je možné nezákonné kupčení zachytit již v rané fázi, pořídit důkazy a pohnat viníky k soudu. Naposledy takto úzce Fond s ROMEA spolupracoval při nedávných parlamentních volbách. Pořídil tak včas záznamy o kupčení a předal je orgánům činným v trestním řízení. Společnost ROMEA navíc se této problematice věnuje i formou osvěty a snaží se tak kupčení s hlasy předcházet.

Společnosti ROMEA se daří šetřit peníze nás všech. Ostře se staví proti obchodování s bídou. Klasickým příkladem tohoto nebezpečného chování je např. i byznys s předraženými ubytovnami, kdy ze strany majitelů dochází ke zneužívání státních dotací. Vzniká tak zcela absurdní situace, kdy lidé v sociální nouzi bydlí v nestandardně drahých bytech v otřesném stavu a na samotné nájemné významně přispívají daňoví poplatníci. ROMEA důsledně upozorňuje na konkrétní triky právě majitelů těchto ubytoven.

ROMEA se nebojí pojmenovat konkrétní palčivé problémy ve své komunitě a ukázat na konkrétní viníky. Především se ale zabývá rovněž i případy Romů, jejichž těžká životní situace byla zneužita (např. gamblerství, prostituce či obchodování se sociálními dávkami).

Zaměstnanci organizace ROMEA bohužel musí pravidelně čelit zákeřnému nátlaku – vyhrožování vypálení kanceláře, fyzických útoků či nadávkám připomínajících fašistickou rétoriku. ROMEA pak v krajním případě se brání podáním trestního oznámení.

Úspěšnou akcí této statečné organizace je fundraisingová kampaň pojmenovaná „Oni je do plynu. My je do škol!“. ROMEA tak reagovala na nenávistné komentáře pod fotografií prvňáčků z teplické třídy, kdy někteří čeští občané s odkazem na tmavší pleť dětí neváhali doporučit jejich likvidaci. ROMEA se ovšem postavila této nenávistí a vybrané prostředky použije na vzdělávání těchto dětí a na pomoc romským studentům zapojených do stipendijního programu. Společnost ROMEA umožňuje prostřednictvím své činnosti české společnosti poznat sebe samu – v ryzí upřímnosti. Není hrdinské se přidat k davu. Hrdinské je pomoct tam, kde je to nejvíce potřeba.