Cena za odvahu

Cena za odvahu je určena občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Na těchto stránkách naleznete informace o oznamovatelích, kterým udělil Nadační fond proti korupci Cenu za odvahu.

Nadační fond rozdělil mezi oznamovatele již přes 3 000 000 korun!!!

Zajímavé odkazy

Martina Uhrinová

9. 12. 2016
Martina Uhrinová upozornila na podezřelé jednání úředníků Ministerstva financí a je možné, že kvůli tomu přijde o práci. Přestože v kauze Čapí hnízdo postupovala přesně v souladu se současnou legislativou. Martina Uhrinová z pozice ředitelky „Odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalosti“ na Ministerstvu financí ČR (MF) upozorňovala na to, že její podřízená Barbora Boschat dostala za úkol vyzvídat informace z Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prošetřování kauzy Čapího hnízdo na příkaz náměstka ministra financí Tomáš Vyhnánka.

Lukáš Wagenknecht

9. 12. 2015
Lukáš Wagenknecht je expertem v oboru auditora a příkladem poctivého úředníka. Je auditorem, který během své praxe ve veřejném sektoru odhalil již několikeré závažné pochybení hospodaření ve veřejných institucích. Za to mu namísto poděkování bylo vyhrožováno. Za svůj poctivý přístup a upozornění na finanční nesrovnalosti byl již několikrát příslušnými institucemi potrestán odvoláním, či ztrátou svého pracovního místa. Nikdy se ale nenechal od svého poctivého přístupu odradit, nikdy se nenechal zastrašit.

Jana Průšková

9. 12. 2015
V příběhu Jany Průškové jde o princip, nastavení hodnot, etiku a morálku. Je to příběh o zneužití postavení i o podivném postoji a postupu orgánů činných v trestním řízení. Všichni bohužel víme, že ke zneužívání postavení a finančních prostředků dochází jak ve veřejných, velkých institucích, tak i v malých obcích a různých organizacích, kde se hospodaří nejen s veřejnými financemi. Na tento stav doplácíme všichni a přitom to změnit můžeme. Je potřeba na konkrétní případy kolem nás co nejvíce viditelně poukazovat. Mnohdy to vyžaduje odhodlání a odvahu. Tak tomu bylo i v případě Jany Průškové, která před časem nastoupila do Kruhu přátel Severáčku jako manažerka.

František Mráček

9. 12. 2014
František Mráček spojuje svou profesní dráhu s městskou hromadnou dopravou; v tomto oboru působí třicet let. Od roku 1982 do roku 1994 působí v Dopravním podniku Hlavního města Prahy. V letech 1994 – 2007 pracuje jako vedoucí oddělení a posléze odboru projektování v ROPIDu, poté dva roky v soukromém autobusovém dispečinku CDAP. V roce 2010 se Ing. František Mráček stává vedoucím Oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Je to zdánlivě logické vyústění jeho dosavadní profesní dráhy: Za svého působení v ROPIDu navrhl a zavedl rozsáhlý systém asi 150 příměstských linek Pražské integrované dopravy, který s dopravní politikou Středočeského kraje výrazně korespondoval. Kdo kompetentnější už by tuhle pozici měl obsadit?

Leo Steiner

9. 12. 2014
Tak trochu americký sen, samozřejmě po česku. Husákovo dítě, vstupující do dospělosti na prahu nové, demokratické etapy vývoje společnosti. Do maturitního ročníku ho doprovodí zvonění klíčů, do řad KDU- ČSL ho v prvním ročníku pedagogické fakulty přivede věrnost principům jako „Nepokradeš“, „Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Vystuduje obory tělesná výchova – občanská výchova, které předznamenají jeho vzestup i střet s mocí. Vytrvalé úsilí, ale taky fair play. Veřejná angažovanost, ovšem přirozeně spojená s občanskou odpovědností. Nic, co by se ve vyšších patrech politiky nosilo.

Vladimír Sitta mladší

9. 12. 2013
Odmítli se podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a přišli o svoji rodinnou firmu. Vladimír Sitta mladší již od července 2009 upozorňuje na nekalosti ve společnosti Neograph, založenou jeho otcem a dědem. Policie ovšem nepodnikla výraznější kroky a Sitta byl po zveřejnění kauzy odstraněn z vedení druhým spolumajitelem.

Jiří Chytil

9. 12. 2013
Příběh osobní statečnosti s hořkým pokračováním sledujeme v kauze Opencard. Někdejší magistrátní úředník Jiří Chytil v letech 2009 a 2010 pomáhal coby utajený svědek vyšetřovatelům rozplétat nitky kolem politického pozadí problematické zakázky firmě Haguess. Po změně vyšetřovatelů ovšem dohoda padla a Chytil byl s dalšími čtyřmi úředníky odsouzen.

Martin Konečný

10. 12. 2012
Prezidentské milosti Václava Klause provází celá řada nestandardních skutečností. Hovořit o nich můžeme i díky bývalému primáři psychiatrického oddělení Nemocnice v Ostrově Martinu Konečnému. Jeho pacientka – policistka Radka Kadlecová byla odsouzena za přijímání úplatků od cizinců žádajících pobyt v Česku. Radka Kadlecová v rámci svého vyšetření sdělila Martinu Konečnému, že „pro ni byla zakoupena milost a byl zaplacen několikamilionový úplatek prezidentovi a jeho poradcům“.

Věra Ježková

8. 11. 2012
Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracovala 18 let v Severočeských dolech – v nynější dceřiné společnosti ČEZu. Z pozice akcionářky ČEZu upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč.

Jakub Klouzal

18. 10. 2012
Jakub Klouzal nastoupil do pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2008. Již krátce po svém nástupu zjistil, že v uvedené instituci nefungují standardní procesy v oblasti veřejných zakázek. Dokumentace k veřejným zakázkám byla neúplná, nebo nebyla dohledatelná, výběrová řízení probíhala za podivných okolností.