Cena za odvahu

Cena za odvahu je určena občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Na těchto stránkách naleznete informace o oznamovatelích, kterým udělil Nadační fond proti korupci Cenu za odvahu.

Nadační fond rozdělil mezi oznamovatele již přes 3 000 000 korun!!!

Zajímavé odkazy

František Mráček

9. 12. 2014
František Mráček spojuje svou profesní dráhu s městskou hromadnou dopravou; v tomto oboru působí třicet let. Od roku 1982 do roku 1994 působí v Dopravním podniku Hlavního města Prahy. V letech 1994 – 2007 pracuje jako vedoucí oddělení a posléze odboru projektování v ROPIDu, poté dva roky v soukromém autobusovém dispečinku CDAP. V roce 2010 se Ing. František Mráček stává vedoucím Oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Je to zdánlivě logické vyústění jeho dosavadní profesní dráhy: Za svého působení v ROPIDu navrhl a zavedl rozsáhlý systém asi 150 příměstských linek Pražské integrované dopravy, který s dopravní politikou Středočeského kraje výrazně korespondoval. Kdo kompetentnější už by tuhle pozici měl obsadit?

Leo Steiner

9. 12. 2014
Tak trochu americký sen, samozřejmě po česku. Husákovo dítě, vstupující do dospělosti na prahu nové, demokratické etapy vývoje společnosti. Do maturitního ročníku ho doprovodí zvonění klíčů, do řad KDU- ČSL ho v prvním ročníku pedagogické fakulty přivede věrnost principům jako „Nepokradeš“, „Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Vystuduje obory tělesná výchova – občanská výchova, které předznamenají jeho vzestup i střet s mocí. Vytrvalé úsilí, ale taky fair play. Veřejná angažovanost, ovšem přirozeně spojená s občanskou odpovědností. Nic, co by se ve vyšších patrech politiky nosilo.

Vladimír Sitta mladší

9. 12. 2013
Odmítli se podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a přišli o svoji rodinnou firmu. Vladimír Sitta mladší již od července 2009 upozorňuje na nekalosti ve společnosti Neograph, založenou jeho otcem a dědem. Policie ovšem nepodnikla výraznější kroky a Sitta byl po zveřejnění kauzy odstraněn z vedení druhým spolumajitelem.

Jiří Chytil

9. 12. 2013
Příběh osobní statečnosti s hořkým pokračováním sledujeme v kauze Opencard. Někdejší magistrátní úředník Jiří Chytil v letech 2009 a 2010 pomáhal coby utajený svědek vyšetřovatelům rozplétat nitky kolem politického pozadí problematické zakázky firmě Haguess. Po změně vyšetřovatelů ovšem dohoda padla a Chytil byl s dalšími čtyřmi úředníky odsouzen.

Martin Konečný

10. 12. 2012
Prezidentské milosti Václava Klause provází celá řada nestandardních skutečností. Hovořit o nich můžeme i díky bývalému primáři psychiatrického oddělení Nemocnice v Ostrově Martinu Konečnému. Jeho pacientka – policistka Radka Kadlecová byla odsouzena za přijímání úplatků od cizinců žádajících pobyt v Česku. Radka Kadlecová v rámci svého vyšetření sdělila Martinu Konečnému, že „pro ni byla zakoupena milost a byl zaplacen několikamilionový úplatek prezidentovi a jeho poradcům“.

Věra Ježková

8. 11. 2012
Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracovala 18 let v Severočeských dolech – v nynější dceřiné společnosti ČEZu. Z pozice akcionářky ČEZu upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč.

Jakub Klouzal

18. 10. 2012
Jakub Klouzal nastoupil do pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2008. Již krátce po svém nástupu zjistil, že v uvedené instituci nefungují standardní procesy v oblasti veřejných zakázek. Dokumentace k veřejným zakázkám byla neúplná, nebo nebyla dohledatelná, výběrová řízení probíhala za podivných okolností.

Renata Horáková

9. 12. 2011
Renata Horáková nastoupila na znojemskou radnici v červnu 2007 na pozici vedoucí majetkového odboru. Pod nevybíravým tlakem svého přímého nadřízeného, tajemníka městského úřadu Vladimíra Krejčíře se ocitla poté, co odmítla podepsat pro město mimořádně nevýhodné transakce. Ze strany starosty města Petra Nezvedy se jí dostalo - namísto zastání - ponížení. V únoru 2010 byla během své dovolené na starostův návrh bez udání důvodu odvolána z funkce.

Ondřej Závodský

23. 3. 2011
Ondřej Závodský se stal v červenci 2005 vedoucím právního oddělení v Zařízení služeb ministerstva vnitra (ZSMV). Poté, co opakovaně upozorňoval na různé podezřelé smlouvy, byl v září 2010 sesazen na pozici řadového referenta. Kolega, který mu pomáhal s analyzováním veřejných zakázek a rozkrýváním korupčního prostředí, byl navíc propuštěn z práce.

Libor Michálek

23. 3. 2011
Ohlásil korupci na Státním fondu životního prostředí a následně čelil nepříjemným následkům.