Jak podpořit fond

Málokdo z nás si dovede reálně představit celkový objem korupce, a jakým způsobem korupce ničí ekonomiku této země. Stále slýcháme o milionech a miliardách. Jak velký je však dopad korupce na náš život? Bohužel je enormní. Každý rok u nás korupčníci ukradnou přibližně 10 000 Kč každému občanovi České republiky, včetně dětí!

NFPK má jasný program jak korupci omezit, nejen slovy, ale hlavně aktivními činy. K tomu, aby naše činnost byla úspěšná, jsou samozřejmě nezbytné i finanční prostředky. Nenechte se okrádat korupčníky, zloději a příživníky toho nejhoršího formátu! Podpořte nás! Podpora Nadačního fondu proti korupci je pro Vás výhodná investice.

Čísla účtů:

  • 800 111 008 / 0300 ČSOB
  • 800 111 008 / 5500 Raiffeisenbank

 

IBAN

  •  ČSOB - IBAN: CZ 96 0300 0000 0008 0011 1008, SWIFT: CEKOCZPP
  • Raiffeisenbank - IBAN: CZ 76 5500 0000 0008 0011 1008, BIC/SWIFT: RZBCCZPP

 

Dovolujeme si upozornit, že účet u Raiffeisen je tzv. „transparentní účet“, kdy každý může sledovat všechny příjmy a výdaje. Údaje dárce (název účtu, příp. poznámky k platbě) jsou volně přístupné na webových stránkách Raiffeisenbank. U účtu vedenému u ČSOB nejsou informace o dárcích veřejně přístupné.

Poskytnutí nadačního daru není zákonem stanovená povinnost. Nadační dary poskytují ti, kteří je chtějí poskytnout ze své vůle. Podle §2 odst. 4 zákona č.  227/1997 je nadačním darem vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byl nadační fond založen. Tím, že soud povolil zápis Nadačního fondu proti korupci (NFPK) do nadačního rejstříku, uznal účel nadačního fondu jako obecně prospěšný. Účel nadačního fondu je zapsán v nadačním rejstříku. V případě pochybnosti, zda lze dar NFPK odečíst od základu daně z příjmů podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, nutno uvést, že uvedené ustanovení § 8 ZDP je velmi široce formulováno - jako účel, pro který lze dar od základu daně odečíst, uvádí i humanitární důvody. Pod tyto důvody lze podřadit i podporu NFPK. Zde odkazujeme na mezinárodní úmluvu - Občanskoprávní úmluvu o korupci č. 3/2004 Sb.m.s., která pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 1.1.2004, a která v preambuli konstatuje, že korupce představuje velké ohrožení zákonnosti, demokracie a lidských práv, nestrannosti a sociální spravedlnosti, brání hospodářskému rozvoji a ohrožuje řádné a náležité fungování tržních ekonomik; majíce na zřeteli nepříznivé finanční důsledky korupce pro jednotlivce, společnosti, státy i mezinárodní instituce. Česká republika se tedy přijetím této úmluvy přihlásila k tomu, že korupce ohrožuje demokracii a lidská práva – tedy humanitární hodnoty. Pro vystavení darovací smlouvy nás prosím kontaktujte na info(zavinac)nfpk.cz.

Děkujeme za Vaše příspěvky.