Odvážné učitelky z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze

22. 12. 2011

Jarmila Samirová a Blanka Dryková obstály navzdory šikaně ze strany nadřízených

Na porušení závazných pravidel a další nepravosti na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze upozornily vyučující Jarmila Samirová a Blanka Dryková. Ačkoliv jim Česká školní inspekce dala zapravdu, byly vystaveny nátlaku a šikaně. Nakonec přišly o zaměstnání.

Všechno začalo v červnu 2009, kdy zástupkyně ředitelky neoprávněně přepsala ve třídních výkazech známku nedostatečnou na dostatečnou u své dcery a dalších dvou studentů. Učinila tak s vědomím a souhlasem ředitelky. V reakci na to učitelky Jarmila Samirová a Blanka Dryková žádaly o vrácení původní klasifikace a nařízení komisionálních zkoušek, nicméně jim nebylo vyhověno. Zapravdu jim dala až Česká školní inspekce.

Záhy došlo k podobné situaci. Jarmile Samirové byla odepřena účast na komisionální zkoušce žákyně, kterou vyučovala, a to i přesto, že na to podle školního řádu měla právo. Stěžovala si tedy u České školní inspekce, která ji dala opět zapravdu.

V reakci na toto jednání byly obě učitelky vedením školy vyzvány, aby podaly výpověď. Následovalo zrušení finančních odměn, přestože ostatním učitelům byly vypláceny, snížení osobního ohodnocení o zhruba 50%, rozesílání urážlivých emailů na jejich adresu, odebrání organizace studijního pobytu ve Velké Británii, nepravdivé nařčení ze pronevěry financí a mnohé další akty diskriminace. Nakonec byl oběma statečným učitelkám upraven rozvrh tak, aby nemohly vykonávat své pedagogické závazky zároveň na jiné škole.

Ředitelka své kroky nijak nezdůvodňovala, odmítla jednat s představitelkou odborů (ačkoliv je tomu povinna), a obě učitelky tak byly nakonec donuceny k odchodu.

Články