Odmítli poskytnout úplatek a pomohli dopadnout korupčníky

11. 6. 2013

Ludmila a Tomáš  Kaštilovi se nenechali vtáhnout do korupčního systému

Dne 10. 4. 2013 vešli do restaurace I Love Mama dva pracovníci Státního úřadu inspekce práce a vyžádali si pracovní smlouvy všech zaměstnanců. V té době byla v restauraci Ludmila Kaštilová, která těmto inspektorům sdělila, že veškerou originální dokumentaci má k dispozici její manžel Tomáš Kaštil. Toto vysvětlení pracovníky inspekce práce neuspokojilo a požadovali okamžité předložení všech smluv pod hrozbou sankce 250 tisíc Kč. Ludmila Kaštilová měla k dispozici část smluv pouze v elektronické podobě a požádala oba pány, zda-li by si mohla doběhnout do nedaleké kanceláře, kde se zbývající originální dokumentace nacházela. Bohužel se dočkala odmítavé reakce a výzvy k okamžitému  předložení zbývajících dokumentů.

Situaci následně začal řešit Tomáš Kaštil, který doručil na Inspektorát práce originální dokumentaci. Pracovníci inspekce práce sice připustili, že všechny dokumenty jsou v pořádku, nicméně i nadále hrozili pokutou ve výši 250 tisíc Kč, jelikož Ludmila Kaštilová nepředložila kompletní dokumentaci během prováděné kontroly. Tomáš Kaštil tuto záležitost konzultoval se svými právníky a došel k jednoznačnému závěru, že právní předpisy zde sice porušeny byly, nicméně sankci za její porušení není možné požadovat. Po sdělení tohoto zjištění začali oba inspektoři řešit tuto záležitost „alternativní cestou“.

Následně se konalo setkání, které několikrát změnilo dobu i místo. Tomáš Kaštil trval na řešení případu standardní cestou – vyjádření jeho zaměstnanců a zhodnocení dokumentace. Pracovníci inspekce práce si nicméně podmínili ukončení případu úplatkem ve výši 50 tisíc Kč v jejich prospěch. Některá svá sdělení psali na papír a nakonec mu vysvětlili, že do celého systému jsou zapojení jejich nadřízení a dají pokoj pouze v případě, že jim bude úplatek poskytnut. V opačném případě hrozili, že by celý systém mohl pana Kaštila i jeho podnikání výrazně poškodit. Oba pracovníci vysvětlovali, že je to zcela běžná věc a že takto tento systém zkrátka funguje. Tomáš Kaštil poskytnutí úplatku nadále odmítal. Stále byl upozorňován na následky svého odmítnutí. Nakonec dostal týden času na konečné rozhodnutí.

Tomáš Kaštil se rozhodl v této věci podat trestní oznámení. Obrátil se však na jinou služebnu policie, jelikož se obával možných vazeb na místní oddělení policie. Případu se chopil Odbor hospodářské kriminality v Praze 2, který při vzájemné úzké spolupráci s panem Kaštilem dotáhl případ až do zatčení obou pracovníků úřadu práce přesně v momentě předávání úplatku.

Odvaha, nadhled a zásadovost Ludmily a Tomáše Kaštilových mohou sloužit jako inspirace pro ostatní, kteří se ocitnou v podobné nečekané situaci.

Rozhovor s Tomášem Kaštilem

 

Kontakty:

Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK, janusz.konieczny@nfpk.cz, www.nfpk.cz, tel.: 734 850 786.

Kontakt na Tomáše Hulana, tiskového mluvčího Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy: tel.: 731 553 184, e-mail: tiskpha@mvcr.cz

 

Články