Právní pomoc - Medical Tribune, s.r.o.

Příspěvek byl určen pro zajištění právní pomoci v souvislosti s žalobou, kterou podalo Národní Centrum tkání a buněk, a.s. na vydavatelství Medical Tribune v souvislosti s publikovanými články, jež popisovaly některé podivné praktiky tohoto centra a jejich představitelů. V roce 2014 byly ze strany Medical Tribune s.r.o. zahájeny první právní kroky proti obžalobě Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Původní předpoklady počítaly s tím, že soud proběhne ještě v roce 2014, nicméně podle informací právního zástupce Medical Tribune bylo soudní řízení odročeno až na únor 2015. První jednání Městského soudu v Praze je plánováno na 3. února 2015.