Protikorupční akademie

Nadační fond proti korupci připravil v rámci své vzdělávací činnosti nový dlouhodobý projekt Protikorupční akademie, který je určen zejména studentům středních a vysokých škol a občansky aktivní veřejnosti v regionech.

V průběhu jednotlivých setkání se posluchači dozví informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámí se se základními možnostmi získávání informací (zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím), komunikací s orgány činnými v trestním řízení (např. jak správně podat trestní oznámení), komunikací s orgány státní správy (podnět na ÚOHS či další státní úřady). Dále získají informace, jak správně postupovat v případě, že se stanou svědkem korupčního jednání (spolupráce s policií, možnosti pořizování audio/video záznamů, oznamování korupce).

Jelikož jednou z hlavních cest, kterou mizí finanční prostředky státu i obcí, bývají veřejné zakázky, zaměřil se Nadační fond proti korupci v rámci Protikorupční akademie na osvětu i v této oblasti. V rámci setkání bude možné se dozvědět, kde a jakým způsobem je možné získat informace a kde konkrétně bývá „zakopán pes“, jaké finty se používají a jak následně postupovat v případě, že dojde ke zjištění nesrovnalostí.

Posluchač získá i základní informace jak o legislativě, která má přímou vazbu na veřejné zakázky, tak i o zákonech, které souvisí s činností Nadačního fondu proti korupci (ochrana oznamovatelů, registr smluv apod.).

„Rádi bychom rozšířili povědomí o Fondu a boji proti korupci jako takovém i do regionů. Opava je první vlaštovkou a další budou následovat. Pokud by samozřejmě nějaké další město či konkrétní škola měly o tuto aktivitu zájem, budeme rádi, pokud nás budou kontaktovat. Konkrétní strukturu jednotlivých akcí je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním posluchačům,“ doplnil informace o Protikorupční akademii Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Máte-li zájem o realizaci Protikorupční akademie i ve Vašem městě, neváhejte nás kontaktovat na linda.majerova@nfpk.cz. 

Generálními partnery Protikorupční akademie jsou společnosti    a    

 

Realizované akce:

Protikorupční akademie pro Festival Svobody

1.9.2019 - 30.11.2019

Korupce – seznámení a krátký historický exkurz. Týká se korupce nás všech? Lze proti ní vůbec bojovat a jak se případně může zapojit každý z nás? Jak práva máme a jaké informace a kde můžeme získat? Jak se bránit proti zvůli úřadů? Je možné se do veřejného dění zapojit, i když člověk není plnoletý? Jsou občansky aktivní ohrožení a jaké jsou jejich osobní zkušenosti? Odpovědi na tyto otázky bude znát každý absolvent workshopu. více ›

 

Praha - DOX: Ochrana oznamovatelů nejen na papíře

 19.2.2019

Nadační fond proti korupci uspořádal dnes, ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, první díl ze série diskusních fór s protikorupční tématikou. První diskuse s názvem Oznamovatel - hrdina nebo práskač? se věnovala problematice oznamování korupce a ochraně oznamovatelů. Pozvání přijali zástupci veřejné správy, opoziční strany, komerční a akademické sféry a také představitel alternativního pohledu na problematiku korupce. Nadační fond zároveň přítomné seznámil s vlastním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. více ›

 

Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu

 30.11.2018

V rámci projektu Protikorupční akademie realizoval Nadační fond proti korupci na Vysoké škole ekonomie a managementu několikadenní kurz Korupce, podvody a etika. Ten nabídl studentům teoretický a zejména praktický pohled na ovlivňování rozhodovacích procesů v ČR i v nadnárodním prostředí. více ›

 

Praha: Člověk v tísni 

 31.10.2018

V rámci dlouhodobé spolupráce s Člověkem v tísni připravil Nadační fond proti korupci další díl Protikorupční akademie přímo na míru zástupcům vietnamského disentu. Politická situace ve Vietnamu je naprosto odlišná od té naší a doposud tam vládne komunistický režim. Z tohoto důvodu prodělali účastníci akademie krátký historický exkurs, při němž měli možnost se seznámit s tím, jak se Česká republika dodnes vypořádává s následky nejen komunistické éry.  více ›

 

Doksy: Protikorupční akademie v rámci konference AIESEC

 19.10.2018

V polovině října 2018 jsme vyrazili do Máchova kraje. Zde se konala celonárodní konference spolku AIESEC a my jsme sem přijeli s naší Protikorupční akademií. Největší novinkou bylo představení protikorupčního kvízu, ve kterém si studenti ověřili svoje znalosti získané z přednášky, ale také všeobecné znalosti z oblasti politických věd.  více ›

 

Praha: United Nations Global Compact

 18.9.2018

Seminář s názvem Transparentní firmy a instituce byl určen zejména těm, kterým není lhostejné, v jaké prostředí žijeme a podnikáme. Po úvodních slovech Lucie Mádlové, výkonné ředitelky A-CSR, Karla Škáchy, ředitele NFPK a Milana Žáka, rektora Vysoké školy ekonomie a managementu, se měli posluchači možnost seznámit se zajímavými řečníky.  více ›

 

Chotěboř: Romský stipendijní program organizace Romea 

29.8.2018

V rámci pravidelného setkání romských studentů „BARUVAS“ se ve středu 29.8.2018 na této akci objevili i zástupci Nadačního fondu proti korupci. Na pozvání organizace ROMEA tým NFPK připravil pro účastníky setkání Protikorupční akademii. Kromě představení činnosti protikorupčního fondu a seznámení studentů s různými dostupnými webovými nástroji při řešení společenských nešvarů, byla část akademie věnována lobbingu. více

 

Český Těšín: Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego

 21.3.2018

Studenti byli nejen posluchači, ale i aktivními účastníky Akademie, která byla vedena interaktivní formou. V rámci Protikorupční akademie nahlédli do zákulisí fungování klientelistických struktur, ozřejmili si možnosti boje proti korupci a seznámili se rovněž se zkušenostmi NFPK s řešením různých závažných kauz. více ›

 

Znojmo: Gymnázium Dr. Karla Polesného

 5.3.2018
Studenti znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesného měli k dispozici pět oblastí vztahujících se k regionu. Pokusili se jednoduchým způsobem sobě i svým kolegům představit práci zastupitele svého města a zaměřili se na prosazení svého návrhu usnesení více ›

 

Jablonec nad Nisou: Gymnázium Dr. Antona Randy

7.12.2017
Studenti rozdělení do 4 týmů se pokusili velice zjednodušeným způsobem představit práci zastupitele svého města a zaměřili se na prosazení svého návrhu usnesení k aktuálnímu tématu. více ›

 

Opava: Střední škola průmyslová a umělecká

4.10.2017
V průběhu setkání se studenti dozvěděli informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámili se se základními možnostmi získávání informací, komunikací s orgány činnými v trestním řízení, komunikací s orgány státní správy. více ›

 

 

Mediální výstupy