Protikorupční akademie

Nadační fond proti korupci připravil v rámci své vzdělávací činnosti nový dlouhodobý projekt Protikorupční akademie, který je určen zejména studentům středních a vysokých škol a občansky aktivní veřejnosti v regionech.

 

Generálními partnery Protikorupční akademie jsou společnosti a    

 

Protikorupční akademie má 2 základní modely: formou interaktivní přednášky anebo v podobě simulovaného jednání zastupitelstva.

Interaktivní přednáška:

V průběhu jednotlivých setkání se posluchači dozví informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámí se se základními možnostmi získávání informací (zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím), komunikací s orgány činnými v trestním řízení (např. jak správně podat trestní oznámení), komunikací s orgány státní správy (podnět na ÚOHS či další státní úřady). Dále získají informace, jak správně postupovat v případě, že se stanou svědkem korupčního jednání (spolupráce s policií, možnosti pořizování audio/video záznamů, oznamování korupce).

Jelikož jednou z hlavních cest, kterou mizí finanční prostředky státu i obcí, bývají veřejné zakázky, zaměřil se Nadační fond proti korupci v rámci Protikorupční akademie na osvětu i v této oblasti. V rámci setkání bude možné se dozvědět, kde a jakým způsobem je možné získat informace a kde konkrétně bývá „zakopán pes“, jaké finty se používají a jak následně postupovat v případě, že dojde ke zjištění nesrovnalostí.

Posluchač získá i základní informace jak o legislativě, která má přímou vazbu na veřejné zakázky, tak i o zákonech, které souvisí s činností Nadačního fondu proti korupci (ochrana oznamovatelů, registr smluv apod.).

Simulované jednání zastupitelstva:

Studenti rozdělení do 4 týmů se pokusí velice zjednodušeným způsobem představit práci zastupitele svého města a zaměří se na prosazení svého návrhu usnesení k aktuálnímu tématu.

Tato simulovaná práce zastupitele je rozdělena do následujících části:

  •   Představení základních pravidel a možnosti prosazování návrhů a uvedení základních témat
  •   Ukázka návrhu usnesení
  •   Sestavení týmů a výběr témat
  •   Zpracování návrhů usnesení u vybraných témat
  •   Prezentace návrhu usnesení
  •   Dojednávání podpory pro vlastní návrhy usnesení (možnost prosazení i pozměňujících návrhů pro návrhy usnesení konkurenčních týmů)
  •   Diskuse a hlasování k předloženým návrhům

„Rádi bychom rozšířili povědomí o Fondu a boji proti korupci jako takovém i do regionů. Opava je první vlaštovkou a další budou následovat. Pokud by samozřejmě nějaké další město či konkrétní škola měly o tuto aktivitu zájem, budeme rádi, pokud nás budou kontaktovat. Konkrétní strukturu jednotlivých akcí je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním posluchačům,“ doplnil informace o Protikorupční akademii Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Fond chystá pro Protikorupční akademii i speciální fundraisingovou kampaň v rámci celosvětového projektu Giving Tuesday, která bude probíhat v listopadu letošního roku.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

 

První setkání se uskutečnilo 4. října od 12,30 hod. v Opavě v Aule Střední školy průmyslové a umělecké, Praskova 399/08, Opava

 

 

 
Druhé setkání formou simulovaného jednání zastupitelstva se uskutečnilo 7. prosince 2017 v Jablonci nad Nisou v Gymnázium Dr. Antona Randy