Opava: Střední škola průmyslová a umělecká

4. 10. 2017

V průběhu setkání se studenti dozvěděli informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámili se se základními možnostmi získávání informací (zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím), komunikací s orgány činnými v trestním řízení (např. jak správně podat trestní oznámení), komunikací s orgány státní správy (podnět na ÚOHS či další státní úřady). Dále získali informace, jak správně postupovat v případě, že se stanou svědkem korupčního jednání (spolupráce s policií, možnosti pořizování audio/video záznamů, oznamování korupce).

 

 

 
Mediální reakce:

Generálními partnery Protikorupční akademie jsou společnosti    a