Český Těšín: Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego

21. 3. 2018

Studenti byli nejen posluchači, ale i aktivními účastníky Akademie, která byla vedena interaktivní formou. V rámci Protikorupční akademie nahlédli do zákulisí fungování klientelistických struktur, ozřejmili si možnosti boje proti korupci a seznámili se rovněž se zkušenostmi NFPK s řešením různých závažných kauz. Bylo jim také prezentováno využití analytických veřejně přístupných nástrojů. Sami studenti popisovali své vlastní zkušenosti s bojem za spravedlnost a pokládali řadu otázek týkajících se např. médií, korupce ve sportu či dokonce prolamování advokátního tajemství. Nakonec se někteří ze studentů projevili profesní zájem o práci v této oblasti a o aktivní analýzu závažných kauz, podobnou té v NFPK.

 Mediální výstup: