Registr smluv

Hlasy 110 poslanců byl v úterý 24. 11. 2015 krátce před půl šestou odpoledne schválen poslanecký návrh zákona o registru smluv. Velké #odtemnění státu nastalo...

Do poslední chvíle nebylo jasné, jakou variantu poslankyně a poslanci nakonec schválí – zda-li tu, na které řada z nich mnoho měsíců pracovala a kterou 18. září odhlasovali nebo následnou senátní verzi, která by registr smluv postavila na hlavu.

Níže přinášíme chronologii příběhu registru smluv a argumentace některých zákonodárců, proč nezavést registr smluv. Většina argumentů není podložena žádnými exaktními daty, jde pouze o ničím nepodložená, mnohdy nelogická tvrzení. Někteří zákonodárci tak činí v dobré víře, někteří účelově. Nechť si čtenář udělá obrázek sám.

Chronologie příběhu registru smluv

 

Zákonodárci s negativním postojem k registru smluv

Níže přinášíme argumentace některých zákonodárců, proč nezavést registr smluv. Většina argumentů není podložena žádnými exaktními daty, jde pouze o ničím nepodložená, mnohdy nelogická tvrzení. Někteří zákonodárci tak činí v dobré víře, někteří účelově. Nechť si čtenář udělá obrázek sám.

Vybraná protiargumentace zákonodárců na adresu návrhu zákona o registru smluv

Vojtěch Filip   poslanec KSČM, místopředseda PSP
Vojtěch Filip
„ …ten návrh zákona je prodloužením vládnutí TOP 09... “
„ …ten návrh zákona je prodloužením vládnutí TOP 09. A pan kolega Miroslav Kalousek to tady řekl docela jasně, když říkal, jakým způsobem se zruší ty které vazby. Víte, ten zákon je zákon o určité evidenci, která předpokládá, řekl to tady kolega Blažek docela hezky, že ta společnost, která si všechno bude kontrolovat sama a bude do všeho vidět, nepřipustí nějakou korupci. Tady chybí zákon o majetkovém přiznání. “
jednání Poslanecké sněmovny dne 24. 11. 2015
Pavel Eybert   senátor ODS
Pavel Eybert
„ Na Slovensku jsme se dozvěděli, že za 5 let fungování registru smluv nebyl nikdo sankcionován za nezveřejnění smlouvy. “
„ Na Slovensku jsme se dozvěděli, že za 5 let fungování registru smluv nebyl nikdo sankcionován za nezveřejnění smlouvy. Nikdo z vládního sektoru nesleduje a nevyhodnocuje, zda povinné subjekty smlouvy zveřejňují, či nikoli. Ponechávají to pouze na veřejnosti, tak, jak už zde bylo řečeno, zda upozorní na neplnění povinnosti. Takový přístup, nebo celá tato záležitost se mi jeví jako nedostatečná, a to zejména ve spojitosti s tím, jak některé organizace data takto získaná stahují, zpracovávají a soubory takto vzniklé předávají těm, kteří si u nich tuto práci za finanční obnosy zadávají. Prostě za peníze státu, obcí, které jim data bezplatně poskytnou, provozují svůj byznys. Ale to už tady bylo v podstatě také řečeno. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Karel Kratochvíle   senátor ČSSD
Karel Kratochvíle
„ ..tato úprava přinese všem více administrativy, více nákladů, aniž by přinesla kýžené efekty, které jsou slibovány. “
„ Předložený návrh zákona je prezentován tak, že vlastně se nic moc neděje. Dotčené subjekty budou od určitého data skenovat své smlouvy a vkládat je do příslušného registru. Podle předkladatelů bude jednodušší a levnější, méně nákladné a nezatěžující. Nejsem toho názoru. Po prostudování předloženého návrhu zákona, který mimochodem od jeho prvotního předložení se poměrně výrazně proměnil, jsem názoru, že tato úprava přinese všem více administrativy, více nákladů, aniž by přinesla kýžené efekty, které jsou slibovány. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Miloš Malý   senátor ČSSD
Miloš Malý
„ Teď je otázka, jestli potřebujeme tento zákon. Já říkám, že nepotřebujeme. “
„ Teď je otázka, jestli potřebujeme tento zákon. Já říkám, že nepotřebujeme. Ale když už tady je, tak musíme udělat aspoň ty nezbytné, nutné opravy, které Senát musí udělat, aby tato věc byla funkční, aby zbytečně nezatěžovala adresáty této právní normy, aby se v tom všichni vyznali. Věřím, že budou pár měsíců tyto věci v účinnosti a budeme se k tomu vracet, protože to vyvolá nějaké problémy, a budeme to upravovat. Ale bohužel tato společnost, v které jsme, má ráda problémy a sama si je vytváří. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Jan Klán   poslanec KSČM
Jan Klán
„ Tady jde o to, zlikvidovat náš stát, tady o nic jiného nejde! “
„ Pane kolego, registr smluv není protikorupční zákon, to je první věc. On je jenom dílčím prostředkem pro kontrolu veřejných financí. On není protikorupční. Uvědomte si, kdo tu Rekonstrukci státu podporuje. Když se podíváte do jejich brožur, začněme od áčka: americká ambasáda v Praze, začneme dál - Americká obchodní komora, britské velvyslanectví v Praze, Britská obchodní komora, Student Agency, ať přeskočím podle abecedy dál, a plno, plno dalších. To si to, sakra, nikdo neuvědomujete, o co tady jde? Tady jde o to, zlikvidovat náš stát, tady o nic jiného nejde! “
jednání Poslanecké sněmovny dne 24. 11. 2015
Petr Bendl   poslanec ODS
Petr Bendl
„ ...v Poslanecké sněmovně vymýšlíme každou chvíli nějaký nesmysl, a tohle je jeden z významných nesmyslů. “
„ … to, co se uvnitř zákona otevírá za kauzy, za možnosti různého vydírání, politizování, skandalizování starostů za jednotlivé faktury apod., myslím si, že to starostům zkomplikuje extrémně život, a už dneska, zejména na malých obcích, máme problém s tím, aby vůbec kandidátky byly nějak plné a někdo chtěl pracovat ve prospěch veřejnosti, protože si tady na ně v Poslanecké sněmovně vymýšlíme každou chvíli nějaký nesmysl, a tohle je jeden z významných nesmyslů. “
jednání Poslanecké sněmovny dne 21. 1. 2014
Petr Vícha   senátor ČSSD
Petr Vícha
„ V průběhu projednávání tohoto zákona došlo k vydírání. “
„ Vážná věc. Použiji možná tvrdé slovo, možná je to nadsázka. V průběhu projednávání tohoto zákona došlo k vydírání. Za tímto slovem si stojím, protože bylo to už před volbami – podepiš, když nepodepíšeš, my to zveřejníme. A teď se k tomu v podstatě zase odkazují: Podepsal jsi, tak musíš hlasovat pro. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Radko Martínek   senátor ČSSD
Radko Martínek
„ Autoři zákona a jeho prosazovatelé podle mého názoru na sebe berou při takto nedomyšleném a do značné míry populistickém a rizikovém zákoně značnou odpovědnost “
„ Autoři zákona a jeho prosazovatelé podle mého názoru na sebe berou při takto nedomyšleném a do značné míry populistickém a rizikovém zákoně značnou odpovědnost, pro kterou je charakteristické, že si někteří neuvědomují tyto důsledky. I kdyby si je uvědomovali, tak je jim to jedno. V minulých dnech, jak už dva kolegové přede mnou říkali, jsme byli na služební cestě na Slovensku a v Rakousku, kde jsme si ověřovali jednak praktické zkušenosti s tímto zákonem, to na Slovensku, a názory na něj v Rakousku.“ „Je přece nad slunce jasné, že angažovaný občan, který chce mít informace o svém městě, o jeho zastupitelích, o jeho činnosti půjde především na stránky města a zcela určitě se nebude chtít probírat stovkami smluv na bůhví jakém registru. Ostatně, skutečnosti a zkušenosti na Slovensku to jenom potvrzují. „K čemu tedy vlastně slouží centrální registr? Jsem přesvědčen, že především k tomu, aby se pro některé stal dobrým byznysem, to zejména pro ty, kteří chtějí na informacích vydělávat. Nebo je použít k podobným bohulibým cílům. Jak snadné bude vybrat si konkrétní instituci či problém a volně s ní nakládat a pracovat. V lepším případě proto, abych byl informován. Ale mnohem častěji, abych mohl zlikvidovat konkurenci, či výběrově pracovat s informacemi. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Stanislav Grospič   poslanec KSČM
Stanislav Grospič
„ registr smluv tuto situaci jenom znepřehlední a ztíží. “
„ Boj proti korupci vůbec nespočívá v tom, že se zavede nebo nezavede nějaký registr smluv. Vedou mě k tomu pragmatické úvahy i konzultace s velkým množstvím starostů, kteří vyjadřují obavy, nakolik vlastně to přinese něco pozitivního do života“ „Myslím si v této souvislosti, že prostě registr smluv vzhledem k tomu, že máme poměrně pregnantně stanovené povinnosti přímo v zákoně o obcích, … tuto situaci jenom znepřehlední a ztíží. “
jednání Poslanecké sněmovny dne 24. 11. 2015
Jan Zahradník   poslanec ODS
Jan Zahradník
„ ...návrh zákona může zkomplikovat, anebo ještě zhoršit kulturu prostředí v konkurenčním boji “
„ …drobní střední podnikatelé, kteří působí v oblasti přípravy veřejných zakázek, realizace, zejména jejich klienty jsou obce, sdružení obcí, svazky obcí nebo kraje, kteří prováděli své klienty tou veřejnou zakázkou a ručí za její realizaci, za její přípravu. Jejich faktury, které vystavují, pak jsou právě v rozsahu řádově desítek tisíc korun. Oni velmi trpce zaznamenali s trpkostí a stěžují si na to, že právě limit pro povinnost zveřejňovat smlouvy je stanoven v komplexním pozměňovacím návrhu na 50 tisíc korun. Podle nich to může znamenat zvýšení možnosti korupce a také to podle nich může zkomplikovat, anebo ještě zhoršit kulturu prostředí v konkurenčním boji, který samozřejmě mezi těmito firmami zuří a kterému oni musí čelit. “
jednání Poslanecké sněmovny dne 18. 9. 2015
Jaroslav Strnad   senátor ČSSD
Jaroslav Strnad
„ Náklady na provoz tohoto registru se odhadují až na jednu miliardu korun. “
„ …musím říct, že velká část senátorů byla k přijetí tohoto zákona velmi kritická. Hovořilo se samozřejmě o nákladech na provoz tohoto registru, které se odhadují až na jednu miliardu korun. Velmi mě ale překvapili poznatky senátorů, kteří kvůli tomuto zákonu navštívili sousední Slovensko, kde podobný zákon několik málo let mají. Navštívili přitom také Rakousko a představitelé obou zemí se jemně řečeno podivili nad tím, co nás to napadlo takovýto zákon přijímat. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015
Lubomír Franc   senátor ČSSD
Lubomír Franc
„ Je to podle mě obecné narušení zásad smluvních vztahů. “
„ A úplně tu nejpodstatnější poznámku mám k tomu, že nezveřejněním smlouvy dojde k neplatnosti. Tady se zase o tom mluvilo, takže se nebudu opakovat. Je to podle mě obecné narušení zásad smluvních vztahů a stát by měl opravdu zasahovat do těchto věcí, jen když je to nezbytné. “
jednání Senátu dne 22. 10. 2015