Rekonstrukce státu

 

Rekonstrukce státu není nové hnutí, jednorázová petice nebo politická strana. Jedná se o společný program poslanců a senátorů, řady renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů, protikorupčních organizací a regionálních podporovatelů, který má devět jasných cílů. Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impulz a ještě v tomto volebním období přijmout 9 realistických legislativních opatření – Restů. Podrobnosti k projektu naleznete zde: www.rekonstrukcestatu.cz.

Téměř dvacítka nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy, tvoří páteř projektu Rekonstrukce státu. Plenární zasedání členských organizací bývá jednou za 3 měsíce a schvalují se na něm hlavní strategické kroky. Podle svého know-how se pak jednotlivé organizace podílejí na práci odborných skupin, kampaních nebo monitoringu politiků.

Řízení celého projektu má na starosti organizace Frank Bold, konkrétně její sekce Odpovědný stát. Tým tvořený projektovými manažery, právníky i marketéry navrhuje a realizuje veřejné kampaně, sleduje legislativní proces, připravuje podklady pro politiky, projednává s nimi návrhy zákonů, organizuje akce, koordinuje pracovní skupiny a ambasadory a samozřejmě také shání na projekt peníze.

Mezi patrony a poradci jsou přední osobnosti z oblasti práva, ekonomie, byznysu, politologie, sociologie a médií a kulturního života. Podle svých možností přispívají k prosazení kvalitních zákonů Rekonstrukce státu. Na odborníky se obracíme například s žádostmi o posouzení a konzultace návrhů a stanovisek Rekonstrukce státu. Známé osobnosti nám pomáhají nadchnout a zapojit do projektu širší veřejnost.

Pracovní skupiny tvořené především odborníky z členských organizací připravují ke každému z aktuálně projednávaných zákonů doporučení a stanoviska. Stanoviska připravují také ke všem pozměňovacím návrhům, na jejichž základě potom hodnotíme jednotlivá hlasování. Podle potřeby také pracovní skupiny pomáhají připravit pro politiky analýzy či odborné kulaté stoly.