Rekonstrukce státu

Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

Rekonstrukce státu zveřejní na konci září shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. Platforma nevládních organizací, které jsme členem, sliby zhodnotí rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu připojovali. Toto „vysvědčení“ politických stran poputuje odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

„Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

Hodnocení bude mít jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorní online kampaň se spoty se známými herci. Hodnocení bude na webu dostupné od 30. září, tedy co nejdříve po schůzi Sněmovny, která v těchto dnech o jednom z rekonstrukčních zákonů jedná. Platforma odhaduje, že prostřednictví letáků, inzerce, newsletterů, sociálních sítí a dobrovolníků se hodnocení dostane minimálně ke 2,5 milionu čtenářů. Ukázku hodnocení naleznete již dnes na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpe.

„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tom pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

V hodnocení dostanou politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplní shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu podnikly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

„Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. Ve středu poslanci přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Změna legislativního procesu putuje na plénum Sněmovny v září a další zákony vláda plánuje předložit letos.

Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. Kandidáti, kteří novelu podpoří, budou uvedeni v  protikorupčním průvodci a dostanou grafický symbol, který mohou použít na svých propagačních materiálech. Zároveň budou uvedeni na webu www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.

Více informací naleznete na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote a na www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.

 

Rekonstrukce státu není nové hnutí, jednorázová petice nebo politická strana. Jedná se o společný program poslanců a senátorů, řady renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů, protikorupčních organizací a regionálních podporovatelů, který má devět jasných cílů. Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impulz a ještě v tomto volebním období přijmout 9 realistických legislativních opatření – Restů. Podrobnosti k projektu naleznete zde: www.rekonstrukcestatu.cz.

Téměř dvacítka nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy, tvoří páteř projektu Rekonstrukce státu. Plenární zasedání členských organizací bývá jednou za 3 měsíce a schvalují se na něm hlavní strategické kroky. Podle svého know-how se pak jednotlivé organizace podílejí na práci odborných skupin, kampaních nebo monitoringu politiků.

Řízení celého projektu má na starosti organizace Frank Bold, konkrétně její sekce Odpovědný stát. Tým tvořený projektovými manažery, právníky i marketéry navrhuje a realizuje veřejné kampaně, sleduje legislativní proces, připravuje podklady pro politiky, projednává s nimi návrhy zákonů, organizuje akce, koordinuje pracovní skupiny a ambasadory a samozřejmě také shání na projekt peníze.

Mezi patrony a poradci jsou přední osobnosti z oblasti práva, ekonomie, byznysu, politologie, sociologie a médií a kulturního života. Podle svých možností přispívají k prosazení kvalitních zákonů Rekonstrukce státu. Na odborníky se obracíme například s žádostmi o posouzení a konzultace návrhů a stanovisek Rekonstrukce státu. Známé osobnosti nám pomáhají nadchnout a zapojit do projektu širší veřejnost.

Pracovní skupiny tvořené především odborníky z členských organizací připravují ke každému z aktuálně projednávaných zákonů doporučení a stanoviska. Stanoviska připravují také ke všem pozměňovacím návrhům, na jejichž základě potom hodnotíme jednotlivá hlasování. Podle potřeby také pracovní skupiny pomáhají připravit pro politiky analýzy či odborné kulaté stoly.