Rychlé granty

Rychlé granty se zaměřením na korupci

Nadační fond ve spolupráci s Nadací VIA vypisuje grantovou soutěž na protikorupční projekty, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Žádosti se podávají Nadaci VIA.

Rychlé granty dávají lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Zároveň povzbuzují širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality.

Podrobnější informace a formuláře k rychlým grantům naleznete zde.