NFPK je znepokojen děním v pražském Dopravním podniku, proto píše primátorovi

30. 4. 2012

Nadační fond proti korupci odeslal otevřený dopis pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi, ve kterém vyjádřil silné znepokojení nad dosavadním průběhem příprav veřejné zakázky na tisk jízdních dokladů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy.

„Existuje nikoliv malá pravděpodobnost návratu problematické advokátní kancelář MSB Legal, v.o.s. (donedávna ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.) do  Dopravního podniku hl. m. Prahy,“ píše pražskému primátorovi předseda správní rady NFPK Karel Janeček a dodává: „Výběrového řízení se hodlá zúčastnit i společnost NEOGRAPH, a.s. ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin. Pro obě zmíněné společnosti zajišťuje výběrové řízení již zmíněná AK MSB Legal. Nutno také podotknout, že společnost NEOGRAPH nyní 100% ovládají osoby velmi úzce spojené s AK MSB Legal a nechvalně známým lobbistou Ivem Rittigem,“ píše předseda správní rady NFPK Karel Janeček.“

Celé znění otevřeného dopisu ze 27. dubna 2012, v němž NFPK vyjadřuje odhodlání bedlivě sledovat výběrové řízení na tisk jízdních dokladů DPP, najdete na tomto odkazu.