Další vývoj v kauze jízdenek DPP

4. 8. 2014

Poté, kdy Nadační fond proti korupci zveřejnil kauzu předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik, začali jak Ivo Rittig, tak společnost NEOGRAPH (nyní přejmenovaná na SPM - Security Paper Mill) podávat žaloby nejen na Nadační fond, ale i na klíčové svědky kauzy, zejm. pana Vladimíra Sittu mladšího, resp. jeho společnost Avium Partners.

Ivo Rittig zažaloval Fond na ochranu osobnosti a požadoval odstranění informací týkajících se jeho osoby ve spojení s tunelováním DPP. NEOGRAPH – dodavatel jízdenek – zažaloval Avium Partners o vydání „bezdůvodného obohacení“ ve výši téměř 2 milióny korun. Navíc pak advokátní kancelář MSB Legal podala návrh na zrušení Nadačního fondu proti korupci.

Poté, kdy byla zamítnuta jak žaloba Ivo Rittiga, tak návrh MSB Legal (o obou případech jsme již podrobně informovali), dochází nyní k pozitivnímu vývoji i v posledním z uvedených případů. Vladimíru Sittovi byl nyní doručen rozsudek Městského soudu v Praze (jako soudu prvního stupně), který žalobu NEOGRAPHU zcela zamítl. Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Nataša Reichlová postupovala velice pečlivě, provedla mnoho desítek stran listinných důkazů a podrobně vyslýchala i svědky. Došla k závěru, že „žalovaný se žádným způsobem bezdůvodně neobohatil“.

Jak uvedl JUDr. Petr Kočí, právní zástupce Vladimíra Sitty: „Zajímavé na celé věci je, že pro totožný skutek, který byl řešen v této civilní věci – tedy pro údajné tunelování NEOGRAPHU – je Vladimír Sitta již více než dva a půl roku rovněž trestně stíhán (přestože policie je povinna vyšetřování skončit nejpozději do šesti měsíců od zahájení trestního stíhání). Městský soud v Praze byl poměrně rychle na základě provedených důkazů schopen shledat, že Vladimír Sitta se nedopustil žádného protiprávního jednání. Oproti tomu policie nadále důkazy ignoruje, řízení neúměrně prodlužuje a Vladimíra Sittu protiprávně šikanuje; dozorové státní zastupitelství není schopno zajistit nápravu.“

„V takové situaci pak nezbývá než trpělivě čekat, zda někdy nastane okamžik, kdy se i policie rozhodne plnit svou zákonnou povinnost objasňovat okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se vede trestní řízení, se stejnou pečlivostí,“ doplnil Petr Soukenka, ředitel Fondu.

Trestní stíhání je vedeno Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, SKPV, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, kpt. Ing. Pavel Nevtípil, vedoucím oddělení je mjr. Mgr. Pavel Klučka. Dozorovou státní zástupkyní je JUDr. Dagmar Máchová z Městského státního zastupitelství v Praze.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. V roce 2013 udělil Vladimíru Sittovi Cenu za odvahu.

Kontakt: JUDr. Petr Kočí, tel.: 777 626 065, Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: , e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz