Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Vladimír Dbalý, MBA bezostyšně lže.

10. 10. 2012

NFPK prezentoval dne 4. 10. 2012 na své tiskové konferenci závažné důkazy, které dokládají tunelování Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“) a další související informace z doby působení MUDr. Vladimíra Dbalého coby ředitele NNH (více zde). MUDr. Vladimír Dbalý v reakci na tuto tiskovou konferenci vydal prohlášení, ve kterém naše závěry zcela odmítá a podává k tomu „vysvětlení“. Níže usvědčujeme MUDr. Vladimíra Dbalého ze lži.

MUDr. Vladimír Dbalý mj. obviňuje NFPK z „vaření z vody“, tvrdí, že naše závěry stran nevýhodnosti pronájmu zdravotnických skladů NNH ve prospěch soukromé společnosti ALSEDA s.r.o. (dále jen „ALSEDA“) jsou „pouhou fikcí“ a že sklady pronajala společnosti ALSEDA nikoli NNH, nýbrž její dceřiná společnost HOLTE MEDICAL, a.s. (dále jen „Holte Medical“).

NFPK „nevaří z vody“, ale čerpá z nezvratných informací. Současný ředitel NNH MUDr. Michal Šetlík došel ke stejným závěrům jako NFPK (vizte zde) a ukončil okamžitě po svém nástupu spolupráci s AK ŠACHTA & PARTNERS (dnes MSB Legal) a zároveň vypověděl smlouvy se společností ALSEDA. Byl-li tedy pronájem skladů pro nemocnici tak výhodný, jak tvrdí pan Dbalý, pak se ptáme, proč nové vedení NNH v něm nepokračovalo. Je nepochybné, že současné vedení NNH má k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace, nutné pro relevantní rozhodnutí v této věci.

Pokud jde o tvrzení pana Dbalého, že sklady pronajala společnost Holte Medical a nikoli NNH, pak níže nabízíme ukázku části smluv (vč. přímé vazby na účetní záznamy společnosti ALSEDA), které dokládají, že pan Dbalý lže.

Kontakt: Petr Soukenka, koordinátor a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Přílohy k tiskové zprávě NFPK 10.10.2012