Ivo Rittig má krátkou paměť

3. 4. 2014

Je s podivem, jak krátkou paměť má Ivo Rittig na svou účast v kauze Nemocnice Na Homolce. Ve svém rozhovoru vyzval Karla Randáka, resp. Fond, ať o ní vypráví. Vyprávějme tedy.

Dne 31. 3. 2014 byl v časopise Týden publikován rozhovor s obviněným Ivo Rittigem. V rozhovoru byl dotázán na kauzu tunelování Nemocnice Na Homolce. Rittig uvedl: „Ale já na Homolku nemám žádný pohled, já o ní nic nevím, kromě toho, že jsem tam chodil jako pacient. Teď už radši ani to ne. Randák si tu kauzu vymyslel. Randák ať o ní vypráví“.

Co znamená v podání Ivo Rittiga výrok „…já o ní nic nevím…“? Uveďme fakta. Společnost HOLTE s.r.o. (dále jen „HOLTE“; IČ: 25059386) uzavřela dne 30. 9. 2008 smlouvu o poskytování poradenských služeb (dále jen „Smlouva“) se společností RIBEN, s.r.o. (dále jen „RIBEN“; IČ: 26119595). Smlouvu za společnost HOLTE podepisovala Ing. Emilie Bialešová a za společnost RIBEN její jednatel Ivo Rittig.

Na tomto faktu by nebylo nic zajímavého, kdyby společnost HOLTE nebyla v době podpisu smlouvy ze 100 % vlastněna státní příspěvkovou organizací Nemocnice Na Homolce (IČ: 00023884), což je stav, který dosud trvá. V době, kdy byla Smlouva podepsána, byl ředitelem této nemocnice MUDr. Vladimír Dbalý.

V čem spočívala obchodní spolupráce mezi společností HOLTE (tedy dceřinou společností Nemocnice Na Homolce) a společností RIBEN? Bude se to zdát neuvěřitelné, ale např. v budování dobrého jména společnosti HOLTE nebo v realizaci trvalé komunikace s klíčovými představiteli veřejné sféry. Těžko lze hledat důvody, proč společnost RIBEN měla budovat dobré jméno společnosti HOLTE (tedy dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce), ovšem na druhou stranu si lze velmi barvitě představit, co znamenala „komunikace s klíčovými představiteli veřejné sféry“.

Pro zajímavost dodejme, že odměna poradci, tedy společnosti RIBEN, byla stanovena ve výši 178 500 Kč za měsíc. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Společnost RIBEN se v roce 2011 přejmenovala na Rittig & Partners s.r.o. (dále jen Rittig & Partners).

V souvislosti se společností RIBEN, resp. Rittig & Partners, nelze nezmínit, že právě společnost Rittig & Partners byla dodavatelem etického kodexu pro státní podnik Lesy České republiky. Jde o 25stránkový text (odhad max. 20 normostran) obsahující povětšinou všeobecné informace a obecné a obvyklé zásady všech etických kodexů. Dokument by navíc musel zvládnout sepsat průměrně zdatný zaměstnanec státního podniku Lesy České republiky. Problematický kodex vyšel státní podnik na více jak 2 miliony Kč. V kontextu této informace by bylo zajímavé zjistit, jaké faktické služby poskytovala společnost RIBEN společnosti HOLTE. Jestlipak má také etický kodex? A kolik má asi stran?

Titulní strana obchodní smlouvy mezi společnostmi HOLTE s.r.o. a RIBEN, s.r.o.

Vztahová mapa Ivo Rittig – Rittig & Partners, s.r.o. – HOLTE s.r.o. – Nemocnice Na Homolce

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz