NFPK odměnil statečnou ženu ze Znojma

9. 12. 2011

Renata Horáková jako vedoucí majetkového odboru znojemské radnice nepodlehla nabídkám, nátlaku a vyhrožování ze strany bývalého tajemníka městského úřadu Vladimíra Krejčíře, ani bývalého starosty Zbyška Kaššaie a pustila se do boje, který je v celorepublikovém měřítku ojedinělý. Městu Znojmo ušetřila finanční prostředky v řádu desítek milionů korun.

„To, že vedení radnice paní Horákovou za její odvážné jednání sesadilo na nižší pozici a následně propustilo pro nadbytečnost, je příznačné,“ říká předseda správní rady NFPK Karel Janeček a dodává: „Lidé jako Renata Horáková ale nejsou ani náhodou nadbyteční, tahle společnost je potřebuje jako sůl. Nadbyteční jsou naopak korupčníci, ti si zaslouží nejen výpověď.“ Korupční kauza, v níž je několik obviněných, míří k soudu.

Devátý prosinec nebyl pro předání Ceny za odvahu zvolen náhodně. Od roku 2003 se tento den připomíná ve světě jako Mezinárodní den boje proti korupci. Fond chce v budoucnu udělovat Cenu za odvahu právě v souvislosti s tímto datem.

NFPK sleduje, jak se vyvíjejí kauzy dosavadních držitelů Ceny za odvahu Libora Michálka a Ondřeje Závodského. Na webových stránkách NFPK je nově umístěna sekce Oznamovatelé s podrobným popisem jednotlivých kauz. Sekce bude permanentně aktualizována.

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz