Šnečí finta

2. 5. 2017

Počátkem roku 2017 se Nadační fond proti korupci začal podrobněji věnovat veřejným zakázkám. Během krátké doby získal značné množství podnětů, ukazujících na nekalé aktivity Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS či Úřad). Tento Úřad, dohlížející na zákonnost zadávání veřejných zakázek, sám svojí nečinností nepřijatelně ovlivňuje, kterými stížnostmi dodavatelů se bude a nebude zaobírat. NFPK tuto praxi pojmenoval jako šnečí fintu.

Pomocí této šnečí finty může ÚOHS ovlivnit, a i výrazně ovlivňuje, které stížnosti na zakázky budou prozkoumány včas, a které se nechají doslova „ležet v šuplíku“ díky hlemýždímu tempu práce ÚOHS. Fintu dovoluje díra v zákoně a je srovnatelná s dírou, kterou představovaly tzv. „losovačky“.

V regionu střední Evropy je Česká republika jedinou zemí s takovouto dírou v zákoně, umožňující svévolné rozhodování úřadu, dohlížejícího nad zákonností veřejných zakázek. Fond chce dosáhnout okamžité změny zákona a tuto právní díru zalepit.

Šnečí finta ve veřejných zakázkách spočívá v rychlosti, či spíše liknavosti rozhodování ÚOHSu. Neúspěšní uchazeči mohou výsledek rozhodnutí zadavatele o vítězi napadnout u odvolacího orgánu, kterým je právě ÚOHS. Ten má silnou pravomoc vítěze anulovat a zakázat zadavateli podepsat s ním smlouvu – nebo aspoň uzavření smlouvy oddálit. Úřad takové rozhodnutí musí stihnout v zákonem stanovené lhůtě 60 dnů. Když to nestihne, zadavatel může podepsat s vítězem smlouvu a Úřad námitku zamítne z důvodu tzv. bezpředmětnosti. Stížnost neúspěšného uchazeče tedy může být oprávněná a zakázka byla udělena v rozporu se zákonem, ale díky šnečí fintě se jí ÚOHS již nebude zaobírat, resp. „zkoumání zákonnosti či nezákonnosti výběru vítěze je zbytečné pro bezpředmětnost…“.

Podle našeho zjištění bylo šnečí fintou zastaveno několik stovek stížností a to u zakázek za 25 000 000 000 korun.

Nadační fond proti korupci se obrátil se žádostí o stanovisko na gestora zákona - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). MMR ústy náměstka pro veřejné investování JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera odpovědělo, že mu tato šnečí finta v zákoně nevadí a zákon opravovat nebude.

Nadační fond proti korupci se podrobně věnoval veřejným zakázkám, u kterých si dodavatelé stěžovali na nezákonnost u ÚOHS. V seznamu zakázek se nacházejí i zakázky, při kterých byl zjevně porušen zásadním způsobem zákon. Detailní informace o těchto konkrétních zakázkách, při kterých byl stěžující si dodavatel „zazděn“ ze strany ÚOHS šnečí fintou, bude Fond postupně zveřejňovat.

„Co se týče vymýšlení různých fint, jak se kde obohatit či co kde ohnout, tak to jsme velmi kreativní národ. Škoda, že není tato kreativita využívána k tomu, abychom měli např. kvalitní legislativní zázemí nejen pro veřejné zakázky,“ okomentoval šnečí fintu Jan Kraus, spoluzakladatel a místopředseda správní rady Fondu.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Podrobnosti ke kauze ÚOHS - Šnečí finta naleznete ZDE

Přílohy: Prezentace z tiskové konference, Přehled zakázek se šnečí fintou, Právní analýza NFPK

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, email: miroslav.cak@nfpk.cz