Transparentní radnice 2014 - Informovaností k efektivní kontrole

Realizace projektu spočívá ve vytvoření profilů nově zvolených reprezentantů krajských měst a hl. m. Prahy na serveru www.nasipolitici.cz. Výstupem tak bude volně přístupný centralizovaný unikátní soubor strukturovaných informací o profesní činnosti, veřejném působení, ekonomických aktivitách, sociálních a podnikatelských vazbách monitorovaných politiků. Rovněž bude vypracován souhrnný přehled analyticky zajímavých a relevantních údajů získaných v rámci realizace projektu.

Vzhledem k tomu, že tento projekt byl schválen až na samém konci roku 2014, bylo vytvořeno pouze prvních třináct profilů nových politiků.