Česká justice nepovažuje boj proti korupci za obecně prospěšnou činnost

4. 2. 2011

Tisková zpráva
V Praze 4. února 2011

Česká justice nepovažuje boj proti korupci za obecně prospěšnou činnost

Boj proti korupci není obecně prospěšný, zdůvodnil soud své „ne“ registraci fondu.

Je odhalování korupce ve státní správě obecně prospěšná činnost? Podle Městského soudu v Praze nikoli. Vyplývá to z usnesení, které minulý týden vydala vyšší soudní úřednice Romana Janečková, když zamítla návrh na registraci Nadačního fondu proti korupci, který chce založit podnikatel Karel Janeček.

 „Účel zřízení nadačního fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech“ uvedla úřednice ve zdůvodnění zamítavého usnesení. Zákon přitom říká, že „obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchov a sportu.“

 Podle Lenky Deverové, která je spoluautorkou novely tohoto zákona, však zmíněnou pasáž zákona nelze vykládat tak, že nadační fond musí podporovat jen některý z uvedených cílů. Odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Nadačního fondu proti korupci do nadačního rejstříku je jedním z těch, které vytvářejí velmi špatný obraz právní kultury v justici. 

 „Zákon o nadacích vymezuje obecně prospěšné cíle pouze rámcově a je na rozhodovací praxi soudů, aby obecně prospěšné účely uvedené demonstrativně v zákoně, doplňovaly o účely další za předpokladu respektování základního kritéria, že se jedná o cíl obecně prospěšný," říká Deverová, která spolu s Janečkem, Bernardem a Krausem návrh na registraci Nadačního fondu proti korupci u městského soudu podala.

Usnesení soudu, které právnička včera (2. února) obdržela, vyvolalo mezi zakladateli fondu pozdvižení. „Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné. Je smutná ukázka českého soudnictví, že někdo je schopen považovat boj proti korupci za obecně neprospěšný. To, že se vůbec může udát takové absurdní rozhodnutí – ať už z důvodu neznalosti soudního úředníka, nebo snad i z jiných důvodů -- v plné nahotě ukazuje špatný právní stav v naší zemi a nadále zvýrazňuje kritickou nutnost občanských aktivit, včetně maximální angažovanosti v boji proti korupci,“ říká Karel Janeček.

"Je to ukázkový příklad toho, čemu se opakovaně říká právní pozitivismus, jinak spíš bolševické, lokajské pojetí práva. Úřednice nenašla v zákoně slovo korupce, a tak to tam prostě nepatří," říká Jan Kraus.

„Rádi bychom se odvolali, nicméně byli jsme odborníkem informováni, že odvolací řízení v České republice trvá půl roku až jeden rok. Proto se odvolání vzdáme a upravíme formulaci zakládací listiny. Základní účelem zůstane stále podpora boje proti korupci“ říká Karel Janeček.

www.nfpk.cz