NFPK vyhlásil projekt WANTED

9. 12. 2011

Jeden milión korun českých dá Nadační fond proti korupci tomu, kdo odhalí korupci významného ekonomického rozsahu nebo zvláště zavrženíhodné korupční jednání. Podmínkou je podat takové trestní oznámení, které povede k odsouzení korupčníka.

Odměnu fond chápe jako formu podpory odvážných a slušných lidí v naší zemi. Odměna bude předána den poté, kdy odsuzující rozsudek nabude právní moci. „Normální je, že politici hlídají, aby lidi nekradli. U nás je to ale jako v Kocourkově, proto musíme začít hlídat my, aby nekradli politici,“ říká člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Jan Kraus.

Projekt Wanted se netýká trestních oznámení podaných v minulosti, ale jen těch, která budou podána po dnešním datu. Podrobné podmínky účasti v projektu Wanted, včetně popisu toho, co se rozumí korupcí významného ekonomického rozsahu, najdete na www.nfpk.cz.