Další pochybná zakázka ministra Drábka

26. 6. 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pokračuje ve svém bezprecedentním a v civilizovaných zemích nemyslitelném stylu nakládání s veřejnými prostředky a v naprosté ignoranci veřejnosti. NFPK přináší informace o možném vyvedení přibližně 70 milionů korun veřejných prostředků z MPSV soukromým osobám. Mezi tyto osoby může patřit mj. i poradce náměstka Vladimíra Šišky Ing. Michal Pola.

MPSV na svých internetových stránkách zveřejnilo dne 22. září 2010 zakázku malého rozsahu do 2 mil. Kč bez DPH s názvem „Zpracování ANALÝZY SYSTEMIZACE Ministerstva práce a sociálních věcí a všech jím přímo řízených organizací v rámci resortu MPSV (kapitola 313)“. Ve výběrovém řízení následně zvítězila společnost MSM Informační systémy, s.r.o., a to s částkou 2 200 000 Kč s DPH.

O téměř rok později, dne 9. září 2011, publikovalo MPSV na centrální adrese veřejných zakázek zakázku s názvem „SYSTEMIZACE rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky“ s odhadovanou cenou přibližně 65 mil. Kč bez DPH. Stejná zakázka byla publikována také na portálu Evropského sociálního fondu. Na tomto portálu byla zveřejněna kontaktní osoba pro předmětnou zakázku, která však na centrální adrese veřejných zakázek zveřejněna nebyla. Touto osobou je Ing. Michal Pola – vizte přílohu č. 1.

Podle informací NFPK pracuje Ing. Michal Pola jako poradce náměstka Vladimíra Šišky, a tedy uvedení jeho jména coby kontaktní osoby není nic neobvyklého. Veřejnou zakázku za cenu 64 mil. Kč bez DPH následně získala podle stránek MPSV společnost HEWLETT- PACKARD. Na centrální adrese veřejných zakázek je však uvedeno, že vítězem výběrového řízení je sdružení  HEWLETT- PACKARD a MSM Informační systémy. MPSV tedy druhou společnost z uvedeného sdružení zapomnělo na svých stránkách uvést.

Lze snadno dohledat, že společnost MSM Informační systémy je velmi úzce spojena s již zmíněným  Michalem Polou: 51% majitelem a zároveň jednatelem společnosti MSM Informační systémy je Ing. Jindřich Milfait. Stejný Ing. Jindřich Milfait je zároveň 32% majitelem a jednatelem společnosti 21cz – systems, ve které je spolumajitelem (34 %) a jednatelem také Michal Pola. Kruh se tak uzavírá- vizte přílohu č. 2. Věcnou stránku plnění obou zakázek zcela pomíjíme, neboť je to jiný příběh.

Kontakt: Petr Soukenka, koordinátor NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Příloha k tiskové zprávě - 26.6.2012