Účelové zneužívání rámcové a prováděcí smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft ministrem Drábkem.

19. 7. 2012

Ministr Drábek dlouhodobě klame veřejnost, poslance i vládu a předkládá nepravdivé nebo zkreslené informace o tom, jakým způsobem využívá MPSV Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008 (dále jen „Rámcová smlouva“), resp. Prováděcí smlouvu č. 85/2011 vč. jejich dodatků (dále jen „Prováděcí smlouva“). NFPK předkládá níže strohá fakta, která naděvší pochybnost dokládají, že MPSV zneužilo Rámcovou smlouvu, resp. Prováděcí smlouvu k realizaci díla, které zásadním způsobem vybočuje z věcného vymezení Rámcové smlouvy, týkající se produktů společnosti Microsoft.

Při zavádění nového informačního systému nepojistných sociálních dávek na úřadech práce České republiky byly prostřednictvím Prováděcí smlouvy zadány služby zcela jiného charakteru a účelu, než jaké předpokládala výše uvedená Rámcová smlouva. Tyto služby nemají žádnou souvislost s pořizováním licencí k produktům Microsoft, nemají povahu „doplňkových“ služeb ani „pomoci při implementaci desktopových a serverových řešení“. Prováděcí smlouva spolu se svými dodatky svým předmětem, finančním objemem a zejména poměrem mezi cenou nakoupených licencí a cenou doplňkových služeb zcela vybočuje z ostatních 90 prováděcích smluv orgánů státní správy. Zatímco všechna ostatní ministerstva a ostatní státní úřady čerpaly licence Microsoft v objemu 2,8 mld. Kč a k tomu doplňkové služby v objemu cca 183 mil. Kč (objem doplňkových služeb tedy činil cca 7% objemu licencí), zmíněná Prováděcí smlouva umožňuje MPSV čerpat licence v objemu cca 283 mil. Kč (bez DPH) a k tomu „doplňkové“ služby v rozsahu cca 1,4 mld. Kč (bez DPH). Objem „doplňkových“ služeb tedy činí cca 500% ceny licencí!.

Z uvedených čísel je zcela zřejmé, že MPSV účelově využilo Prováděcí smlouvu k realizaci nikoliv investičních služeb (nákup licencí), ale služeb provozního charakteru (doplňkové služby). Srovnání jednoznačně demonstruje, v jakém bezprecedentním rozsahu byla zneužita Prováděcí smlouva!

Graf č. 1: Srovnání nákladů na licence a doplňkové služby

 

Kontakt: Petr Soukenka, koordinátor a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz