Výstupy projektu Analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví

18. 12. 2012

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) dnes zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti.

V roce 2011 udělil NFPK společnosti V97 s.r.o. nadační příspěvek projektu Analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví. Jedním z výstupů je elaborát názvu Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace, mapující z otevřených zdrojů základní korupční modely realizované v českém zdravotnictví za posledních pět let. Text je doplněn o některé původní informace.

Materiál je rozčleněn do 4 kapitol, 22 podkapitol a 17 subpodkapitol. Jsou zde popsány kauzy týkající se stanovování cen léčiv a výše jejich úhrad, elektronické zdravotní knížky IZIP, privatizace a rušení zdravotních ústavů, pronájmu a privatizace dialyzačních pracovišť a laboratoří, privatizace tkáňových bank a dále předraženosti nákupů v důsledku existence tzv. prostředníků v dodávkách zdravotnického materiálu, pronájmu účetních či právních služeb. Nalezneme zde i popis okolností prodeje zdravotnických zařízení (typicky nemocnic) do soukromých rukou a snahy o privatizaci veřejného zdravotního pojištění a zavádění tzv. řízené péče. Nakonec jsou uvedeny některé skutečnosti k osobě bývalého dlouholetého předsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, bývalého prvního náměstka na Ministerstvu zdravotnictví a bývalého poslance Marka Šnajdra. Zmíněny jsou rovněž i skutečnosti k osobě bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.

Studie jasně dokládá, že problémy s nedostatkem financí v českém zdravotnictví, mající za následek současné omezování lékařské péče (např. rušení akutních lůžek či neprodlužování smluv s nemocnicemi), jsou nezřídka důsledkem záměrného a cíleného vyvádění veřejných prostředků z českého zdravotnictví do soukromých rukou a důsledkem privatizace zdravotnických zařízení a lukrativních zdravotnických služeb.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Studie "Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace"