Vyhráli jsme!

27. 6. 2013

Ivo Rittig zažaloval Nadační fond proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. NFPK dnes tento soudní spor v 1. kole vyhrál.

Újma Ivo Rittigovi měla být způsobena prezentací materiálů na tiskové konferenci dne 6. prosince 2011, kdy bylo jeho jméno spojeno s kauzou machinací v Dopravním podniku Praha. Ivo Rittig bude muset NFPK uhradit i veškeré náklady na soudní řízení. Žalobce má možnost se odvolat.

„NFPK si pevně stojí za všemi materiály a informacemi, které byly prezentovány a následně umístěny na našich webových stránkách, a které byly předmětem této žaloby. Všechny dokumenty jsme samozřejmě předali i orgánům činným v trestním řízení,“ řekl Petr Soukenka, ředitel fondu a dodal: „ Je obrovským zadostiučiněním, že nám i soud potvrdil, že naše tvrzení o roli Ivo Rittiga v kauzách DPP jsou pravdivá. Rád bych i touto formou poděkoval všem našim příznivcům a donátorům za jejich neutuchající podporu. Bez té by to nešlo. Jsme rádi, že zrovna náš spor se stal prvním výrazným neúspěchem Ivo Rittiga před soudy v České republice, další by mohly následovat.“

Petr Kočí, právní zástupce NFPK, uvádí: „Cílem žaloby pana Rittiga bylo zastrašit Nadační fond. To se nepodařilo, v řízení jsme zcela uspěli a ve snaze odhalovat korupci Fond rozhodně nepoleví.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Rozkryl nejen kauzu pražského Dopravního podniku, ale např. i aktuální kauzu pronájmu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce.

Kontakty: Petr Kočí, právní zástupce NFPK, tel.: 777 626 065, Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK,

tel.: 734 315 352