UN Global Compact a korupce v ČR

30. 5. 2014

29. května 2014 uspořádala Asociace společenské odpovědnosti a Nadační fond proti korupci uzavřený kulatý stůl na téma UN Global Compact a korupce v ČR, který se konal v sídle Informačního centra OSN v Praze.

Cílem tohoto setkání bylo diskutovat o základních principech UN Global Compact v ČR, zejména o jeho desátém principu, kterým je boj proti korupci. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je v korupčním žebříčku na jednom z předních míst, byli mezi účastníky kulatého stolu pozváni zástupci významných institucí (Finanční analytický útvar MF ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků, Info centrum OSN v Praze), firem (mimo jiné ABRA Software, RSJ, Nikon, KPMG) a neziskové sféry. Kulatý stůl moderovala investigativní novinářka Jana Klímová z Respektu.

V průběhu jednání byli účastníci seznámeni se všemi principy projektu UN Global Compact. Největší pozornost byla samozřejmě věnována principu desátému, a to boji proti korupci a jeho aplikaci do českého prostředí. Všichni přítomní se shodli na faktu, že problematika by neměla být řešena pouhým přihlášením se k uvedenému projektu, ale zejména důsledným dodržováním jeho pravidel. Je zcela nezbytné, aby se všichni ve firmě, jak vedení, tak zejména jejich zaměstnanci ztotožnili s morálními aspekty UN Global Compact a přijali je za své.

Jak uvedl Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci: „Pakliže bude majitel nebo vrcholové vedení společnosti jednoznačně deklarovat dovnitř firmy, že korupce je jev naprosto neakceptovatelný a to i přesto, že důsledné dodržování nekorupčního jednání může mít krátkodobě negativní dopad na firmu, pak budou stejnou filozofii ctít i řadoví zaměstnanci a nižší management.“

Mnoho firem či organizací stále netuší, co vše si pod pojmem společenská odpovědnost (CSR) představit. Pomoct s pochopením konceptu a jeho implementací může právě UN Global Compact. Nabízí ucelený balíček, vynikající příležitost a především mezinárodní know-how dozvědět se o CSR více a sdílet své zkušenosti se světovými odborníky. Principy jsou platné jak pro velké nadnárodní firmy, tak pro malé a střední podniky, neziskové organizace či školy. Záleží na každém, jak k němu přistoupí a využije jeho potenciálu, který je obrovský a v ČR byl doposud neprávem opomíjen,“ dodala Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

UN Global Compact je síť více než 12 000 organizací ze 145 zemí, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Asociace společenské odpovědnosti je platforma, která sdružuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její ojedinělá vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i všechny další složky společnosti, včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. A-CSR přijala 10 základních principů UN Global Compact.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Zastupuje zájmy cca 250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory.

Příloha: UN Global Compact – Praktický průvodce společenskou odpovědností pro malé a střední podniky


 

(zleva) Kulatý stůl UN Global Compact a korupce v ČR - Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN, Michaela Katolická, FAÚ MF ČR, Viktor Šaroch, TÜV SÜD, Martin Jirmann, ABRA Software, Libor Malý, Hearht.net


 

(zleva) Eva Svobodová, AMSP, Lucie Mádlová, ACSR, Petra Stárková, Nikon, Jana Klímová, Respekt

Kontakt: Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, tel.: 604 948 496 , e-mail: madlova@a-csr.cz, Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352 , e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz