Vyjádření ředitele NFPK Ing. Petra Soukenky k výrokům Ivo Rittiga

3. 7. 2014

V publicistickém pořadu televize DVTV ze dne 27. června 2014 Ivo Rittig mimo jiné prohlásil: „…cituju fízla BISky, nadační policie s pedofilními sklony, který sleduje mé děti nonstop a ptá se, jak jsou oblečení, jestli jsou malí nebo velcí…“ a následně rovněž uvedl: „…ty soudruzi Randákové a Soukenkové, ty pedofilové, jelikož furt mi dělaj čárky, jestli jsem 180 dní v Čechách nebo nejsem …“

„Chtěl bych tímto na toto jeho vyjádření, které hrubě poškozuje mé dobré jméno a citelně se dotýká mé cti a občanské vážnosti, reagovat. Dotýká se samozřejmě nejen mě, ale i Fondu a samozřejmě i mé rodiny.

Z celého vystoupení Ivo Rittiga v uvedeném pořadu je zřejmé, že dosavadní stíhání jmenovaného destruuje jeho osobnost více, než je z jeho strany a ze strany jeho advokátů prezentováno. Je zjevné, že Ivo Rittig již není schopen verbálního projevu, který by vykazoval známky logiky nebo vnitřní koherence.

Nesledoval jsem a nesleduji děti Ivo Rittiga, tak jako jsem nesledoval žádné jiné děti. Mimoto tvrzení, že tak u dětí kontroverzního lobbisty činím „nonstop“, svou absurditou výmluvně demonstruje myšlenkovou nasycenost jeho vyjádření obecně.  Do doby, než sám Ivo Rittig začal uveřejňovat fotografie svojí rodiny, jsem ani nevěděl, že nějaké děti má. Jako fond jsme se o Iva Rittiga a jeho obchodní aktivity zajímali, ale výhradně ve vztahu k jeho kontaktům a obchodním případům. V kauzách, kde se přímo nebo nepřímo objevoval Ivo Rittig, jsme analyzovali stovky dokumentů a informací. Ovšem informace o dětech Ivo Rittiga jsme skutečně nepoptávali.

Nutno také zmínit, že Ivo Rittig byl dlouhodobě v centru zájmu policejních složek. Těžko si lze představit, že já či kdokoli jiný z NFPK někde za plotem sleduje cokoliv, natož pak Rittigovy děti, aniž by nebyl do minuty v hledáčku policie.

Označení pedofil vnímám obzvláště citlivě. Atmosféra ve společnosti je vůči pedofilii zcela zásadně odmítavá; tyto postoje pochopitelně vítám a podporuji. Současně si ostře uvědomuji nebezpečí poškození dobrého jména a osobní cti při jakémkoli spojení své osoby s tímto deviantním chováním; nehodlám proto vůči takovým výrokům projevovat jakoukoli shovívavost. Lživé tvrzení Ivo Rittiga o mých údajných pedofilních sklonech pokládám za natolik závažné, že zvažuji trestní oznámení a právní postih.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz