Senátoři a protikorupční iniciativy varují: jmenování JUDr. Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze ohrozí důvěryhodno

23. 10. 2014

Senátoři Libor Michálek, Alena Dernerová, Jan Horník a protikorupční iniciativy Vraťte nám stát!, Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci vyzývají ministryni spravedlnosti, aby nejmenovala JUDr. Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze. JUDr. Sváček je podle nich příliš nedůvěryhodnou osobou na to, aby mohl zastávat tak vysokou funkci v rámci justice. Případné jmenování Jana Sváčka na tento post by vážně podlomilo důvěryhodnost a nezávislost tohoto soudu a české justice.

Senátoři a protikorupční iniciativy připomínají, že JUDr. Sváček např. vědomě a prokazatelně lhal o své komunistické minulosti, v rozporu s ústavou odmítal zpřístupnit důležité informace o minulosti soudců, navrhoval problematické osoby do funkce soudců či soudních funkcionářů, jmenoval kontroverzní insolvenční správce a udržoval podezřelé kontakty s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb (např. s lobbistou Tomášem Hrdličkou, s ex-ministrem Pavlem Němcem, s odsouzeným Jaroslavem Bartákem, přičemž byl dokonce členem jeho Lions Clubu). Pochybnosti o nezávislosti JUDr. Sváčka vyvolává též fakt, že od roku 2003 působil jako poradce ex-prezidenta Klause, jemuž podle svých vlastních slov radil ohledně milostí. To, že tyto skutečnosti nebyly vzaty v úvahu při výběrovém řízení na post místopředsedy Vrchního soudu v Praze, ukazuje, že podkladová dokumentace, jíž disponovala výběrová komise, nebyla dostatečná. Jak zmínění senátoři a protikorupční iniciativy zdůrazňují, první místopředseda Vrchního soudu v Praze má mj. v gesci trestní kauzy a zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti. Vrchní soud je přitom významnou odvolací instancí, u níž končí řada závažných trestních kauz.

Iniciativy Vraťte nám stát!, Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci zároveň zaslaly otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie Daniele Zemanové, v němž vyslovují svůj podiv nad tím, že Soudcovská unie kandidaturu Jana Sváčka podporuje, a vyzývá ji, „aby se zabývala otázkou morálních nároků kladených na soudce a soudní funkcionáře, jakož i stanovením mantinelů, které by bránily nestandardním stykům soudců a soudních funkcionářů s politiky, lobbisty a dalšími osobami, které jsou zapojeny do klientelistických vazeb.“ Takovéto podezřelé kontakty u soudců či soudních funkcionářů, jaké jsou doloženy v případě Jana Sváčka, podle nich „vážně ohrožují nezávislost justice, která je nezbytným předpokladem právního státu.“

Příloha: Otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie

Kontakty: Václav Němec, vaclavnemecfil@gmail.com

                Eva Davidová, DavidovaE@senat.cz