Připravujeme data o prosazování zákonů dva roky od voleb

15. 10. 2015

Platforma Rekonstrukce státu připravuje informační balíček o tom, jak se dařilo prosazovat osm “rekonstrukčních” zákonů v oblasti transparentnosti, dobrého vládnutí a protikorupčních opaření. Jeho součástí budou data o hlasování ve výborech i na plénu Sněmovny a Senátu, kroky ministrů k prosazení či zbrždění zákonů, příběhy nejprojednávanějších zákonů a hodnocení oslovených expertů.

Zhodnocení uplynulých dvou let bychom rádi připravili ve spolupráci s našimi partnery a se samotnými politiky. Cílem je najít co nejobjektivnější představení informací o prosazování těchto zákonů tak, aby nezkreslovalo fakta žádným směrem, a ověřit si, že v nich nejsou omyly a nepřesnosti. Také doufáme, že těm politikům, kteří se zákonům věnují, představíme i metodologii, jak data shromažďujeme, aby byl tento proces transparentní.

Z toho důvodu bude platforma dílčí výstupy diskutovat s:

  • poradci projektu a partnery z řad neziskových organizací, obchodních komor, asociací, byznysu, ambasád a univerzit
  • poslanci a senátory, kteří se aktivně zákonům věnují
  • dobrovolnými občanskými ambasadory platformy Rekonstrukce státu
  • předsedy stran či ministry, kteří budou mít zájem o osobní představení nebo zaslání dat
  • Zdrojová data - databázi desítek pozměňovacích návrhů a hlasování - zpřístupníme novinářům a analytikům.

Výsledky těchto diskusí představíme pravděpodobně v první polovině listopadu 2015 veřejnosti. Záleží to ovšem na našich kapacitách a zpětné vazbě od našich partnerů.