Vládní podpora byznysu s lidskými tkáněmi?

3. 8. 2016

Vláda předložila sněmovně novelu zákona o lidských tkáních a buňkách, která posiluje postavení soukromých firem na trhu s lidskými tkáněmi a buňkami. Novela stanoví podmínky dovozu tkání pro zdravotní výzkumné a léčebné účely ze zemí mimo Evropskou unii (např. z Číny). Nadační fond proti korupci vyslovuje obavu z možného zneužití novely nad její evropský rámec vzhledem k přítomnému klientelistickému a korupčnímu prostředí.

Výzkum lidských tkání a buněk a jejich použití při léčbě dává naději pacientům, jejichž nemoci jsou v současnosti považovány za neléčitelné. Slibuje také obrovské zisky srovnatelné s profitem z nové technologické revoluce. Bohatí investoři ve světě investují do výzkumu a doufají v komerční využití nových produktů – nejen pro zdravotní, ale také např. pro kosmetické účely (více zde).

V květnu vláda předložila sněmovně novelu zákona o lidských tkáních a buňkách. Jejím formálním cílem má být zajištění transpozice dvou směrnic EU. Návrh však zejména stanovuje podmínky související s dovozem tkání a buněk ze zemí mimo EU.

Některá ustanovení novely však mají – zvlášť v českých podmínkách – klientelistický či korupční potenciál související s možným i komerčním zneužitím dovozu tkání a buněk dárců ze zemí mimo EU, např. z Číny. Dovoz má být umožněn nejen pro účely léčby příjemce, ale také pro účely výroby léčivých přípravků pro moderní převážně biologickou terapii. Podle návrhu např. není tkáňové zařízení (i soukromé) v případě neodkladné potřeby nebo jednorázového dovozu povinno s dodavatelem ze třetí země (mimo EU) uzavřít písemnou smlouvu a předložit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv jinak povinně požadované informace včetně dokumentace. Obejít lze i povinnost opatřit tkáně a buňky přísnou evropskou identifikací (včetně údajů o darování), pakliže tkáně a buňky zůstanou od dovozu až po použití v rámci jednoho tkáňového zařízení (i soukromého) a v jednom zdravotnickém zařízení.

Poznamenejme, že novela přichází v době sílící česko-čínské spolupráce v oblasti zdravotnictví, podporované mimo jiných činitelů i předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (více např. zde nebo zde).                    

Kontakty: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz