Trestní oznámení v souvislosti s hradeckou černou stavbou

22. 9. 2016

Nadační fond proti korupci podává trestní oznámení v souvislosti s jednáním společnosti CTP Invest a společnosti PSG a jejich snahou získat dodatečné stavební povolení k rozestavěné rozsáhlé černé stavbě v Hradci Králové.      

Společnost CTP Invest začala stavět rozsáhlý komerční areál v Hradci Králové v prosinci roku 2014, a to v rozporu s územním rozhodnutím a bez stavebního povolení. Následné výzvy k zastavení výstavby společnost CTP Invest ignorovala a přes udělenou pokutu pokračovala ve výstavbě. Společnost v dubnu roku 2015 požádala o prodloužení územního rozhodnutí, které bylo dříve vydáno pro jinou firmu, o žádosti však nebylo rozhodnuto. Město rovněž odejmulo souhlasy udělené v roce 2007 ohledně realizace jiného projektu, který nebyl realizován. V prosinci roku 2015 zástupci města obdrželi od společnosti CTP Invest dopis, ve kterém společnost městu nabízí darování finančních prostředků ve výši 7 milionů korun a žádá o vyslovení souhlasu města s vydáním dodatečného stavebního povolení. V únoru roku 2016 zástupci města obdrželi analogickou nabídku, a to od subdodavatele uvedené společnosti. Firma PSG ve svém dopise uvádí, že by chtěla „obdržet souhlas města s rozšířením příjezdové komunikace a získat stavební povolení“ a dále informuje, že Hradci Králové v souvislosti s dokončením výstavby nabízí „investice do majetku města v souhrnné výši 15 milionů korun“.

Další dějství nastalo v srpnu 2016, kdy zástupci města obdrželi dopis od společnosti CTP Invest, v němž společnost vyčíslila škodu, která jí měla být odmítavým postupem města způsobena, na 8 milionů eur. Společnost vyzvala město k jednání o způsobu náhrady této škody. Další „kolo“ řešení celého sporu ohledně rozsáhlé černé stavby proběhne na zasedání zastupitelstva města Hradec Králové dne 27. září tohoto roku.

Nadační fond proti korupci v souvislosti s výše uvedeným podává trestní oznámení za účelem, aby policie prošetřila, zda nedošlo k trestnému činu.  

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, tel.: 734 315 353