Pochybnosti kolem policejního prezidenta trvají

27. 9. 2016

Nadační fond proti korupci odmítá pokusy o znevěrohodnění mimořádně závažných informací uvedených v usnesení GIBS týkajících se policejního prezidenta Tomáš Tuhého. K těmto pokusům došlo v souvislosti se „sporem“ ohledně charakteru v usnesení uvedené SMS zprávy.        

Nadační fond nedávno zveřejnil znění usnesení GIBS týkající se prověřování policejního prezidenta a dalších osob. Po vystoupení bývalého ředitele BIS před parlamentní vyšetřovací komisí, zabývající se znepokojujícími okolnostmi policejní reorganizace, se v médiích objevily pokusy o znevěrohodnění informací z usnesení GIBS. A také pokusy o jejich bagatelizaci. Nadační fond tyto pokusy odmítá a poznamenává k tomu následující.  

Klíčová varovná SMS zpráva je v celém usnesení GIBS uváděna pouze jako zpráva příchozí na číslo podnikatele Davida Tesaříka. Pouze jednou je zmíněno, že z čísla Davida Tesaříka byla také odeslána (nějaká) zpráva k tomu, kdo jej varoval. I kdyby však SMS zpráva, týkající se informace o plánované policejní razii, byla odchozí (směřující od okolí podnikatele Davida Tesaříka směrem k okolí policejního prezidenta Tuhého), neměnilo by to nic na závažnosti takového vzkazu. Z textu SMS zprávy by plynulo, že lidé kolem Davida Tesaříka věděli dopředu o plánované razii a z nějakého důvodu by se obraceli na jim známé osoby kolem policejního prezidenta. Proč? Z textu SMS zprávy by se pak mohlo jevit, že její autor chtěl např. získat detaily o razii – od jemu známých osob z okolí policejního prezidenta. Zarážející by pak byla už jen důvěra, s jakou by se autor SMS zprávy – při znalosti existence plánované policejní razie – obracel na osoby kolem policejního prezidenta.

Mimořádně závažné jsou také věty, které v usnesení GIBS mají policejního prezidenta usvědčovat v podstatě ze ztráty paměti událostí jen nedávných a další skutečnosti, které byly již dříve medializovány.

Nadační fond také poznamenává, že bezprostředně po zveřejnění usnesení GIBS na stránkách Fondu byli jeho někteří zaměstnanci kontaktováni pracovníky GIBS, zaměstnanci Fondu byli rovněž na GIBS podat „vysvětlení“ a byl s nimi sepsán úřední záznam. Zájem pracovníků GIBS byl mj. o to, kdo držel usnesení v rukou. Pracovníci GIBS se také zajímali o to, jakým způsobem je na Fondu přebírána došlá pošta apod. Pakliže by zveřejněné usnesení bylo vymyšleným falzifikátem, lze si jen stěží představit tak důkladný zájem ze strany GIBS. 

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, tel.: 734 315 353