Amnestie Václava Klause – část třetí

20. 10. 2016

Nadační fond proti korupci zveřejňuje třetí část elaborátu obsahujícího základní údaje a citace z usnesení vybraných soudů a státních zastupitelství, týkajících se aplikace článku II amnestie Václava Klause z roku 2013. V této části přinášíme usnesení krajského státního zastupitelství a soudu v Brně a v Hradci Králové.  

Trestná činnost stíhaných (a amnestovaných) osob opět pokrývá široké spektrum trestných činů včetně podvodu, porušování závazných pravidel hospodářského styku, porušování povinností při správě cizího majetku nebo zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. K „mání“ je ale i trestný čin loupeže, při kterém byl řidič taxi služby přinucen zastavit, následně byl zbit a jeho vozidlo bylo odcizeno. Způsobená finanční škoda z uvedených usnesení činí přes dvě a čtvrt miliardy korun, k další škodě přes 1,4 miliardy korun již nedošlo.  

Mezi obžalovanými (a amnestovanými) jsou také aktéři miliardového tunelu investičních fondů Trend a Mercia. Při něm obžalovaní činili – po předchozí dohodě a ve vzájemné součinnosti – pro oba fondy ztrátové a nevýhodné obchody, a to s úmyslem způsobit jim škodu – tedy alespoň podle obžaloby. Profit z obchodů měly naopak jiné společnosti, personálně i majetkově propojené s managementem, statutárními orgány a zmocněnci zmíněných fondů. Kauzu provázely podivnosti: v roce 2000 rezignoval královéhradecký státní zástupce, který případ dozoroval, v létě téhož roku se zastřelil vyšetřovatel případu. V kauze padly i rozsudky, nepravomocně byl odsouzen různý počet osob a uložen i trest odnětí svobody v trvání 7 let. Uložena byla také povinnost uhradit přes 700 milionů korun. Odvolací Vrchní soud v Praze rozsudky opakovaně zrušil. Jeden ze stíhaných se jen těsně „vešel“ do podmínek amnestie, když se po dlouhých letech, kdy byl stíhán jako uprchlý, vrátil do vlasti, aby dne 17. 12. 2012 již nebyl považován za uprchlého. Stihl to „na poslední chvíli“…      

V usnesení také opět zaujme nebývalý výskyt duševních poruch, které se u stíhaných náhle objevily. Stíhání proti takto nemocným bylo přerušeno, až bylo zastaveno amnestií.    

Připomeňme, že ze získaných usnesení krajských a vrchních soudů a státních zastupitelství za celou republiku plyne, že osoby, jejichž stíhání bylo zastaveno, měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 18,6 miliard korun, k další škodě ve výši nejméně 3,4 miliardy korun již nedošlo. Poškodit měly přes 90 tisíc fyzických a stovky právnických osob

Dodejme nakonec, že správní rada Nadačního fondu rozhodla o zveřejnění plných jmen stíhaných a amnestovaných osob, pakliže je bylo možné dodatečně zjistit.    

Přílohy - Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013:

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz