NFPK opět vyhrál

10. 11. 2016

Městský soud v Praze dnes potvrdil svůj výrok z června 2013 a opět zamítl žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Spor se týkal kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Zmíněnou kauzu předražených jízdenek prezentoval fond na tiskové konferenci 6. prosince 2011. Poukázal na skutečnost, že je Ivo Rittig pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm miliónů korun ročně. Tato skutečnost byla podpořena dokumenty, kterými nadační fond disponoval a předal je orgánům činným v trestním řízení.

Ivo Rittig následně Nadační fond proti korupci zažaloval. V červnu 2013 Městský soud v Praze tuto jeho žalobu zamítl. Jelikož se Ivo Rittig odvolal, celý spor řešil následně Vrchní soud v Praze. Senát Vrchního soudu v Praze v čele JUDr. Romanou Vostrejšovou v září roku 2014 vrátil případ zpět Městskému soudu a požadoval doplnění zdůvodnění jeho rozsudku.

Dnes Městský soud své původní stanovisko potvrdil a znovu tak zamítl žalobu Ivo Rittiga.

„Samozřejmě jsem rád, že Městský soud potvrdil své původní stanovisko a žalobu Ivo Rittiga zamítl. Utvrdilo nás to v tom, že jsme v této naší první velké kauze odvedli velmi dobrou práci a je to obrovským hnacím motorem i do budoucna,“ okomentoval dnešní výrok soudu Jan Kraus, jeden ze zakladatelů nadačního fondu.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více o kauzách pražského Dopravního podniku ZDE.

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz