Pětileté výročí zrůdné Klausovy–Nečasovy amnestie

4. 1. 2018

V souvislosti s výročím vyhlášení amnestie někdejšího prezidenta Václava Klause v lednu 2013 Nadační fond proti korupci připomíná některé dílčí charakteristické skutečnosti, které se týkají aplikace článku II amnestie. Právě touto částí byla zastavena řada mediálně známých kauz, sahajících do devadesátých let. Fond věří, že příběhy těch, kteří byli amnestií bolestně dotčeni, budou někým někdy v budoucnu detailně zpracovány do čtivé literární podoby. Tak, aby jméno Václava Klause a Petra Nečase bylo pro historii navždy spojeno právě s amnestií. Tedy s aktem, označeným v lednu roku 2013 právě zvoleným prezidentem Milošem Zemanem za zločin (zde).              

Připomeňme, že v průběhu roku 2016 si Fond vyžádal od krajských a vrchních soudů a analogicky státních zastupitelství kopie usnesení, která se týkala aplikace aboliční části amnestie Václava Klause. V té tehdejší prezident nařídil, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.  

Ze získaných usnesení vyplynulo, že osoby, jejichž stíhání bylo zastaveno, měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 18,6 miliard korun, k další škodě ve výši nejméně 3,4 miliardy korun již nedošlo. Poškodit měly přes 90 tisíc fyzických a stovky právnických osob. Zdůrazňujeme, že velký počet stíhaných osob byl původně ohrožen trestem odnětí svobody až na 12 let, došlo u nich však k překvalifikaci a ke snížení možného trestu v souladu s novým trestním zákoníkem, účinným od ledna 2010. Tím se dotyční „vešli“ do oné hranice deseti let. Škrtem – možná chilského – pera Václava Klause a spolupodpisem tehdejšího premiéra Petra Nečase byla zmařena kolosální letitá práce policistů, státních zástupců i soudců… A široké veřejnosti bylo – pokud jde o spravedlnost – opět a s úsměvem „plivnuto“ do tváře…   

Samotné texty jednotlivých usnesení nabízejí možnost nahlédnout „pod pokličku“ rozhodování zástupců justice. Čtenáře patrně překvapí četné výkladové rozdíly stejného textu amnestie. Jako kdyby dotyční zástupci justice měli před sebou zcela jiný text. Slovíčkaření a často absurdní výkladové piruety, zjevně postrádající zdravý rozum.    

Ze získaných usnesení Fond zpracoval stručné výtahy a zveřejnil je v roce 2016 na svých stránkách. Elaborát je dostupný zde. Tiskové zprávy k jednotlivým částem jsou dostupné zdezdezdezdezdezdezde a zde.   

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail:  martin.soukenka@nfpk.cz