Tiskové zprávy

Václav Klaus – stopy a odkaz pragmatika bez přívlastků

27. 6. 2016
Nadační fond proti korupci vydává další „prázdninové čtení k vodě“. Letos je publikace věnována Václavu Klausovi a pokrývá celou jeho kariéru, včetně kariéry předlistopadové. Čtenář se tak může dozvědět méně známé skutečnosti ze života Václava Klause, může si však také připomenout dění divokých let devadesátých na půdorysu názorů a deklarovaných postojů tehdejšího vysokého politického činovníka a premiéra. Podrobněji je také zmíněna Klausova-Nečasova amnestie z ledna 2013, která Klausovo působení „symbolicky“ uzavřela.

Stanovisko NFPK k posledním událostem na Policii ČR

10. 6. 2016
Reorganizace policejních útvarů, o které se v posledních dnech dozvěděla laická i odborná veřejnost, splňuje znaky účelového odstranění Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který vede Robert Šlachta a který v návaznosti na tyto změny ve čtvrtek podal žádost o odchod do civilu. Na tomto procesu je podezřelá celá řada okolností.

Nominace přes všechny sliby zůstaly problémové

8. 6. 2016
Společný tým Centra nezávislé investigace (CNI) a Nadačního fondu proti korupci (NFPK) nově analyzoval 195 nominací do dozorčích rad státních firem, které provedla Sobotkova vláda v letech 2014-2016. Více než čtvrtinu nominací obsadili zástupci politických stran. Vládnímu výboru pro personální nominace (VVPN či Výbor) se především nepodařilo vyřešit případy nominací osob s problematickou minulostí.

Kdopak by se Šlachty bál

2. 6. 2016
Nadační fond proti korupci získal informace o plánovaném sloučení dvou policejních útvarů - Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Tato organizační změna, plánovaného na počátek července, může být využita k odstranění nepohodlných lidí, např. ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty.

František Mráček vyhrál

1. 6. 2016
Městský soud v Praze dnes pravomocně rozhodl, že František Mráček, jemuž Nadační fond proti korupci udělil v roce 2014 Cenu za odvahu, byl z práce propuštěn nezákonně a přiznal mu náhradu soudního řízení a právo nastoupit zpět do práce.

O co jde ministru Brabcovi kolem elektroodpadů?

31. 5. 2016
Ministerstvo životního prostředí utužuje výsadní postavení několika soukromých firem pro nakládání s elektroodpady. Od roku 2005 plynou do jejich „kapes“ miliardy z recyklačních poplatků. Stát nad nimi nemá kontrolu, byť stanovil zákonnou povinnost jejich hrazení. Recyklací elektroodpadů lze získat další prostředky. Ministr životního prostředí ještě nedávno sliboval nápravu. Co stojí za tímto obratem?

Bude kontrola nad bilionem Kč možná?

27. 5. 2016
Pouhé čtyři senátní hlasy chyběly k tomu, aby byla schválena ústavní novela umožňující Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) kontrolovat státní či městské firmy, státní fondy, samosprávy a další důležité instituce. Senát bohužel dne 26. května 2016 odmítl návrh na rozšíření pravomoci NKÚ, a to i přesto, že tyto kompetence se u zahraničních NKÚ prokazatelně osvědčily a ČR je téměř jedinou zemí v EU, kde NKÚ nemůže kontrolovat klíčovou část veřejných prostředků. Veškeré nejasnosti byly navíc během četných diskusí vysvětleny. Naděje ovšem neumírá – senátoři jsou stále pod tlakem, aby toto důležité opatření schválili, a proto přijali usnesení, že se k návrhu na rozšíření pravomoci NKÚ vrátí, jen co Poslanecká sněmovna navrhne zjednodušení kontrolního systému. Odpůrci kontroly veřejných prostředků z řad senátorů nejspíš doufají, že k takové situaci nedojde a nesmyslně navázali jedno opatření na druhé. Zjednodušení systému je samozřejmě rovněž velice prospěšné, a proto apelujeme na vládu, aby příslušný zákon byl promptně projednán.

Chybějící údržba Libeňského mostu způsobila rozsáhlé škody

19. 5. 2016
Hlavnímu městu Praze vznikly rozsáhlé škody v řádech stovek milionů Kč z důvodu žalostně prováděné správy a údržby Libeňského mostu. Během posledních 25 let lze zaznamenat řadu závazných doporučení, diagnostik a posudků týkajících se potřeby urychleného odstranění příčiny degradace Libeňského mostu. Tato doporučení a závěry, zejména týkající se zabránění vnikání vody do mostu vozovkou, byly ovšem ignorovány. Lze mít oprávněné pochybnosti, zda se jednalo pouze o nedbalost. Protože vzniklá škoda je na první pohled i laikům zřejmá, podrobná analýza všech podkladů a informací vyústila v podání hromadného trestního oznámení, na kterém spolupracovali Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci, Matěj Stropnický ze Strany zelených, Ondřej Profant z České pirátské strany a Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. K trestnímu oznámení bude navíc orgánům činným v trestní řízení k dispozici znalecký posudek soudní znalkyně v oboru stavebnictví – Miloslavy Pošvářové.

Třicet případů napříč Českem

5. 5. 2016
Nadační fond proti korupci sestavil z otevřených zdrojů neúplný přehled případů, které čtenáři umožňují vytvořit si představu o náležitostech vládnutí v některých krajích a obcích České republiky. Převážně dokládají úzké vztahy mezi politiky a podnikateli. Také jejich časté společné zájmy nebo nečistý konkurenční boj. Některé případy se přímo nebo nepřímo týkají korupce a klientelismu. Přehledem Fond – aspoň částečně – vychází vstříc řadě kritických hlasů, které volají po zvýšení důrazu na popis lokálních kauz a případů.

Změny v NFPK

2. 5. 2016
Petr Soukenka, stávající ředitel Nadačního fondu proti korupci, požádal správní radu NFPK o ukončení svého angažmá z důvodů dlouhodobých zdravotních problémů. Na jeho pozici byla s platností od 1. května 2016 správní radou jmenována dosavadní projektová manažerka fondu Linda Majerová.