Tiskové zprávy

Kontrola faktur z Kamencového jezera: Město dotovalo soukromý byznys a samo skončilo v červených číslech

20. 4. 2016
Centrum nezávislé investigace (CNI) získalo exkluzivně výsledky kontroly smluvních vztahů, kterou na pozvání chomutovské radnice provedly nevládní organizace Naši Politici a Transparency International. Výsledky kontroly ukazují, že město prodělává na Kamencovém jezeře více, než se doposud tušilo.

Vláda rezignuje na skutečnou ochranu oznamovatelů

19. 4. 2016
Aktuální ochrana oznamovatelů je relativně vysoká. Proto vylučujeme řešení, které by představovalo intenzivnější a složitější zásah do stávajícího právního řádu (např. možnost samostatné ,,komplexní právní úpravy”). To překvapivě praví aktuální vládní návrh řešení ochrany oznamovatelů nekalých jednání z pera úředníků Úřadu vlády, který právě putuje do připomínkového řízení. Pokud tedy vůbec tato vláda stihne do voleb některý z návrhů schválit, nezmění se pro oznamovatele téměř nic.

Rozkrývání vlastníků firem: netransparentně a chaoticky

12. 4. 2016
Společným jmenovatelem většiny závažných kauz (např. IZIP, Amun.Re, Opencard či Čapí hnízdo) je dlouhodobě neřešená anonymita příjemců veřejných prostředků. Zdálo by se, že česká vláda konečně přijde s řešením po tom, co ji k tomu donutila evropská směrnice. Bohužel 21. března 2016 schválila znění novely zákona proti praní špinavých peněz, která nejenom tento problém neřeší, ale je pravděpodobně dokonce v rozporu s touto evropskou směrnicí. Na Slovensku přitom první zveřejňování skutečných příjemců veřejných peněz bylo zahájeno (ačkoliv s různými nedostatky) a nová slovenská koalice sdělila, že její prioritou bude prosazení účinného zákona umožňující rozkrytí vlastnických struktur společností. Když je to možné na Slovensku, proč ne i v Česku?

Minuta demokracie: Nový portál usnadní komunikaci občanů s politiky

14. 3. 2016
Rekonstrukce státu představuje nový nástroj pro snadnou komunikaci veřejnosti s politiky. Na stránce www.minutademokracie.cz se lidé mohou pravidelně zapojovat do Minutových výzev k událostem týkajícím se transparentnosti a dobrého vládnutí.

Podezřelá transakce?

7. 3. 2016
Nemovitosti Marka Dalíka skončily u lidí z významné brokerské firmy. Nad Markem Dalíkem, kdysi klíčovým mužem bývalého premiéra Mirka Topolánka visí reálná hrozba pěti let ve vězení a 5 milionové pokuty. HlídacíPes.org se proto, v rámci projektu podpořeného Nadačním fondem proti korupci, rozhodl zmapovat veškeré dostupné majetkové transakce tehdy vlivného lobbisty. Ze shromážděných podkladů vychází najevo, že jediné dvě nemovitosti, které v uplynulých letech prodal, skončily u dvou tehdejších spolumajitelů brokerské firmy Wood & Company. Tato společnost měla za Topolánkovy vlády na starosti nákup akcií energetického gigantu ČEZ.

Dotační podvod za 2 miliony ve Středních Čechách?

1. 3. 2016
Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří mohli spáchat několik trestných činů v souvislosti se žádostí obce Zdiby o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.

Zákon? Co to je?

24. 2. 2016
Nadační fond proti korupci obdržel koncem roku 2015 alarmující informace, které naznačovaly, že Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (dále jen „Centrum“), resp. jeho ředitelka PhDr. Helena Krejčová, má velmi originální přístup k dodržování zákonů a hospodaření.

Konec spekulací: Nové stopy od Kamencového jezera končí u Alexandra Nováka

23. 2. 2016
Centrum nezávislé investigace podrobně zmapovalo vazby oficiálního nájemce Kamencového jezera k odsouzenému exsenátorovi Alexandru Novákovi. Společně se novými objevy Reportérů ČT vrhají nové světlo na Novákovu roli ve slavné kauze.

„Rajská“ hudba za rajský plyn

9. 2. 2016
Nadační fond proti korupci získal údaje o cenách některých plynů používaných ve zdravotnictví a na jejich základě porovnal ceny medicinálního kyslíku a rajského plynu v sedmi nemocnicích. Z porovnání plyne dramatický rozdíl v jednotkových cenách, za které nemocnice plyny nakupují, a rovněž i jejich vysoká cena oproti cenám plynů technických či potravinářských.

Informační povinnost na rok 2014 nesplnilo 71 % firem

26. 1. 2016
Informační povinnost za rok 2014 doposud nesplnilo 71 procent tuzemských společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2015 a nejzazší termín uplynul na konci loňského roku. Nejhorší situace je v Praze a mezi firmami se žádnými nebo nízkými tržbami. Nejméně disciplinované jsou firmy z finančního zprostředkování a maloobchodu. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.