Tiskové zprávy

Zákon o zveřejňování smluv dostane na cestu sněmovnou vlastní encyklopedii

28. 4. 2015
První publikace svého druhu má za cíl před projednáváním ve sněmovně vyvrátit nejčastější pověry a fámy, které se kolem zákona objevují.

Jiří Chytil podává dovolání

26. 3. 2015
Ing. Jiří Chytil se rozhodl využít mimořádného opravného prostředku a obrátit se s dovoláním na Nejvyšší soud ČR, neboť je přesvědčen, že se žádného nezákonného jednání v kauze „Opencard“ nedopustil a že skutek, pro který byl shledán vinným, není trestným činem.

Koalice zítra rozhodne o změnách v zákoně o zveřejňování smluv

24. 3. 2015
Ve středu 25. března bude koaliční rada jednat o nové verzi zákona o registru smluv s několika zásadními úpravami, kterými pověřila Ministerstvo vnitra 9. března. V první řadě jde o návrh, aby sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy byla v prvních dvou letech platnosti zákona nahrazena pokutou. Podle stanoviska pracovní skupiny Rekonstrukce státu jde návrh zcela proti smyslu celého zákona s řadou zásadních praktických komplikací. Existuje přitom jednoduché řešení, aby sankce neplatnosti začala platit až po zkušebních 6 měsících. Koalice bude také jednat o požadavku ANO na zveřejnění živých smluv, který by mohl přijetí zákona zkomplikovat, pokud se na něm koalice neshodne.

Z registru smluv má vypadnout podmínka neplatnosti smlouvy; vyzýváme koaliční strany, aby se k oslabení zákona přihlásily

19. 3. 2015
Ve středu 25. března bude koaliční rada jednat o nové verzi zákona o registru smluv s několika zásadními úpravami, kterými pověřila Ministerstvo vnitra 9. března. Nejproblematičtější z těchto úprav by znamenala opuštění základního principu, kterému poslanci před volbami veřejně vyjádřili podporu: sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy. Zaslali jsme koaličním stranám přehled navrhovaných omezení zákona, aby se k různým „vylepšením“ zákona veřejně přihlásily nebo je vyvrátily a nesvalovaly vinu jedna na druhou. Níže naleznete přehled změn, o který jsme se dozvěděli, a stanovisko Rekonstrukce státu k závěrům minulé koaliční rady.

Aféra „Statusgate“, výzva koaličním stranám a oprava omylů

13. 3. 2015
Výzva koaličním stranám: Místo fám a statusů zveřejněte, kdo požaduje výjimky pro ČEZ a další komplikace nejodkládanějšího zákona.

Vedení Rekonstrukce státu se mění; Transparency International mezi garanty nahradí tři členské organizace

12. 3. 2015
Vedení Rekonstrukce státu dozná změn. David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika, přestává být jedním ze tří garantů projektu. Transparency International ČR se dále nebude podílet na projektu Rekonstrukce státu. „TI se plánuje soustředit na nové projekty a témata. Rekonstrukci státu považujeme za úspěšnou kampaň, která vnesla na agendu důležitá protikorupční témata a její cíl prosadit 9 protikorupčních zákonů pochopitelně stále podporujeme,“ říká David Ondráčka. TI se bude mimo jiné nadále intenzivně věnovat svým tradičním legislativním tématům, zejména zákonům o státním zastupitelství a financování politických stran.

ANO chce dnes schválit registr smluv na koaliční radě. Zákonu podle Rekonstrukce státu nestojí nic v cestě

9. 3. 2015
Vicepremiér Andrej Babiš dnes odpoledne na ČT24 (čas 12:48) veřejně oznámil, že chce odpoledne na koaliční radě odsouhlasit aktuální verzi zákona o registru smluv, aby o něm už v dubnu mohla sněmovna jednat na druhém čtení. Jedná se o první jednoznačné veřejné vyjádření podpory konkrétní verzi návrhu zákona. Rekonstrukce státu tento krok vítá. Pokud návrh nezablokují koaliční partneři, může být schválen do poloviny roku. Předtím přijetí zákona do 6 měsíců veřejně podpořil Bohuslav Sobotka.

Analýza dopadů zákona o zveřejňování smluv je hotova, přijatelné „minimalistické verzi“ zákona nestojí zásadní překážka v cestě

4. 3. 2015
Zákonu o zveřejňování smluv státu a obcí odpadla poslední překážka, kterou mohla být dopadová studie vypracovaná Ministerstvem vnitra. V současnosti tak existuje návrh normy, který by měl být přijatelný pro koaliční strany a vyřeší výhrady obcí a státních firem. Podle expertní skupiny Rekonstrukce státu se jedná o přijatelnou minimalistickou variantu, která je dobrým základem a má reálnou šanci na schválení ve Sněmovně tento rok. Zákonem by se měla zabývat koaliční rada v tomto nebo příštím týdnu.

Další kritika ČR od Rady Evropy pro absenci kontroly financování stran

5. 2. 2015
Skupina států proti korupci Rady Evropy dnes vydala další negativní hodnocení České republiky v oblasti financování politických stran. Stejně jako Rekonstrukce státu kritizuje průtahy a nulový progres v přijímání změn a podporuje zřízení nezávislé kontroly.

Pokračuje snad Drábkova éra?

3. 2. 2015
Nadační fond proti korupci požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvo práce a sociálních věcí o několik dokumentů k veřejné zakázce s komplikovaným a nic neříkajícím názvem „Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR“. Ministerstvo se ovšem rozhodlo, že fond a zákon bude ignorovat a žádné dokumenty ve stanovených lhůtách fondu neposkytlo.