Tiskové zprávy

Kauza SMS jízdenek pokračuje

4. 3. 2013
Sdružení Naši politici o.s. ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci představují analýzu ekonomických vazeb v oblasti veřejných zakázek na SMS jízdenky v regionech České republiky.

Priorita vlády nebo veřejný nepřítel č. 1

28. 2. 2013
Dnes má Ministerstvo vnitra podle protikorupční strategie předložit návrh zákona o úřednících. Jde ale o mnohem více než jen protikorupční strategii. „V sázce je více než 500 miliard korun z evropských fondů. Přijetí zákona upravujícího postavení úředníků je jednou z podmínek Evropské komise pro čerpání evropských peněz v novém programovacím období od roku 2014. Česká republika je dnes jedinou zemí EU, která tento zákona nemá“, říká Lenka Petráková z Oživení.

NFPK uspěl v boji proti miliardovému tunelu

26. 2. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 25. 2. 2013 rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. plnění z dodatků č. 5 a 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému (dále jen „IS“) na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce. Zároveň ÚOHS udělil Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pokutu ve shodné výši 500 tisíc Kč.

Výstupy projektu Rozkrývání veřejných zakázek

21. 2. 2013
Prosazení legislativních změn u veřejných zakázek je nutné

Boj o kontrolu nad utrácením veřejných prostředků je ve finále.

11. 2. 2013
Kontroverzní novela zákona o finanční kontrole míří zpět do Poslanecké sněmovny

ÚOHS zaspal. Probudil ho až soud

11. 2. 2013
Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. dodatků uzavřených Ministerstvem vnitra (MV), resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o.. Důvodem je fakt, že tyto dodatky byly uzavřeny bez řádného výběrového řízení.

Šachtovci znovu útočí, že je hanba nefackuje

8. 2. 2013
Dlouhodobé úsilí společnosti MSB Legal, v.o.s. (dříve ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.) o zrušení Nadačního fondu proti korupci (NFPK) dostává konkrétní obrysy.

Stanovisko k vládnímu návrhu na zrušení anonymních listinných akcií

8. 2. 2013
Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci vítají návrh na zrušení anonymních listinných akcií. Anonymní listinné akcie (zvané též listinné akcie na majitele či doručitele) jsou hlavním prostředkem pro zakrývání střetu zájmů, korupčních praktik, daňových úniků, praní špinavých peněz a další hospodářské kriminality.

NFPK podporuje podání žaloby pro velezradu

24. 1. 2013
NFPK plně podporuje výzvu Karla Janečka k podání senátní žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu.

Nová protikorupční strategie vlády rezignuje na odpolitizování úřadů

16. 1. 2013
Nová pravidla pro státní úředníky, která mají zajistit odpolitizování veřejné správy, jsou jednou z hlavních priorit nové Strategie vlády v boji s korupcí na období 2013–2014, kterou dnes projedná Vláda. Protikorupční organizace varují, že zadání strategie pro tento klíčový zákon v boji s korupcí je vágní, obsahuje pouze obecné proklamace o zvýšení kvality fungování státní správy. Vláda se podle organizací navrhovaným novým zákonem o úřednících zároveň zbavuje závazku přijmout existující kvalitní Služební zákon z roku 2002, který je již deset let neúčinný. Politici i nadále odmítají odevzdat politický vliv nad státní správou.