Tiskové zprávy

Výstupy projektu Rozkrývání veřejných zakázek

21. 2. 2013
Prosazení legislativních změn u veřejných zakázek je nutné

Boj o kontrolu nad utrácením veřejných prostředků je ve finále.

11. 2. 2013
Kontroverzní novela zákona o finanční kontrole míří zpět do Poslanecké sněmovny

ÚOHS zaspal. Probudil ho až soud

11. 2. 2013
Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. dodatků uzavřených Ministerstvem vnitra (MV), resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o.. Důvodem je fakt, že tyto dodatky byly uzavřeny bez řádného výběrového řízení.

Šachtovci znovu útočí, že je hanba nefackuje

8. 2. 2013
Dlouhodobé úsilí společnosti MSB Legal, v.o.s. (dříve ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.) o zrušení Nadačního fondu proti korupci (NFPK) dostává konkrétní obrysy.

Stanovisko k vládnímu návrhu na zrušení anonymních listinných akcií

8. 2. 2013
Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci vítají návrh na zrušení anonymních listinných akcií. Anonymní listinné akcie (zvané též listinné akcie na majitele či doručitele) jsou hlavním prostředkem pro zakrývání střetu zájmů, korupčních praktik, daňových úniků, praní špinavých peněz a další hospodářské kriminality.

NFPK podporuje podání žaloby pro velezradu

24. 1. 2013
NFPK plně podporuje výzvu Karla Janečka k podání senátní žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu.

Nová protikorupční strategie vlády rezignuje na odpolitizování úřadů

16. 1. 2013
Nová pravidla pro státní úředníky, která mají zajistit odpolitizování veřejné správy, jsou jednou z hlavních priorit nové Strategie vlády v boji s korupcí na období 2013–2014, kterou dnes projedná Vláda. Protikorupční organizace varují, že zadání strategie pro tento klíčový zákon v boji s korupcí je vágní, obsahuje pouze obecné proklamace o zvýšení kvality fungování státní správy. Vláda se podle organizací navrhovaným novým zákonem o úřednících zároveň zbavuje závazku přijmout existující kvalitní Služební zákon z roku 2002, který je již deset let neúčinný. Politici i nadále odmítají odevzdat politický vliv nad státní správou.

Protikorupční organizace: Odmítnutí dohledu nad hospodařením stran ukazuje odpor politiků k funkční kontrole stranických financí

9. 1. 2013
Vláda na svém dnešním jednání odmítla zřízení nezávislého úřadu, který by kontroloval hospodaření politických stran. Jedná se přitom o nejdůležitější bod projednávaného návrhu zákona. Bez kontroly nad dodržováním pravidel jsou navrhované změny bezzubé, tvrdí protikorupční organizace.

Výstupy projektu Analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví

18. 12. 2012
Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) dnes zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti.

Stížnost Karla Randáka proti nestandardnímu postupu policie

12. 12. 2012
Bývalý ředitel české zahraniční rozvědky ÚZSI a člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák, stíhaný pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, podává stížnost proti postupu policejního orgánu.