Tiskové zprávy

Protikorupční organizace: Odmítnutí dohledu nad hospodařením stran ukazuje odpor politiků k funkční kontrole stranických financí

9. 1. 2013
Vláda na svém dnešním jednání odmítla zřízení nezávislého úřadu, který by kontroloval hospodaření politických stran. Jedná se přitom o nejdůležitější bod projednávaného návrhu zákona. Bez kontroly nad dodržováním pravidel jsou navrhované změny bezzubé, tvrdí protikorupční organizace.

Výstupy projektu Analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví

18. 12. 2012
Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) dnes zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti.

Stížnost Karla Randáka proti nestandardnímu postupu policie

12. 12. 2012
Bývalý ředitel české zahraniční rozvědky ÚZSI a člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák, stíhaný pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, podává stížnost proti postupu policejního orgánu.

Cena za odvahu pro MUDr. Martina Konečného

10. 12. 2012
Prezidentské milosti Václava Klause provází celá řada nestandardních skutečností. Hovořit o nich můžeme i díky bývalému primáři psychiatrického oddělení Nemocnice v Ostrově Martinu Konečnému.

Stanovisko protikorupčních organizací k návrhu zákona o úřednících (návrh zákona o úřednících veřejné správy, osobních asistente

14. 11. 2012
Zákon upravující fungování státní správy a jejích zaměstnanců je klíčovým zákonem v boji proti korupci. Pouze nezávislí úředníci, kteří budou vybíráni pro své schopnosti a ne politické konexe a odměňováni na základě výkonů a ne loajality budou více imunní vůči korupčnímu chování. Zároveň má tento zákon zefektivnit a zkvalitnit systém výkonu státní správy, skrze jasné nastavení systému řízení/výkonu státní služby a zajištění personální kontinuity. Kvalitní zákon by měl zavést pro úředníky mj. transparentní systém výběrových řízení, kariérní řád včetně transparentního systému odměňování a hodnocení, personální řízení ve státní správě nebo právní ochranu a jasné povinnosti úředníků. Nic z toho nový návrh neřeší, a jeho přijetí by fakticky uzákonilo zpolitizovanou, nekvalitní a neodbornou státní správu. Ačkoli dobrý zákon o státní správě nutně potřebujeme, je podle nás potřeba takto špatný návrh jednoznačně odmítnout.

Zákon o úřednících: místo odpolitizování 6 500 nových politických asistentů

8. 11. 2012
Ministerstvo vnitra chvatně během jednoho měsíce připravilo nový návrh zákona o úřednících. Podle neziskových organizací ani nový návrh nezajistí profesionalizaci a depolitizaci státní správy, pouze posiluje vliv politiků zřízením pozic pro nejméně 6 500 politických asistentů. Kritizují také, že ministerstvo u klíčového zákona v boji proti korupci postupuje zbrkle a bez jasné koncepce. Do podoby zákona už prakticky není možné zasáhnout, ministerstvo stanovilo absurdní lhůtu 5 dní na zaslání připomínek.

Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na MUDr. Dbalého

8. 11. 2012
Dne 8.11.2012 podal NFPK trestní oznámení na bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce MUDr. Vladimíra Dbalého a na neznámé pachatele.

Věra Ježková se otevřeně postavila ČEZu

8. 11. 2012
Nadační fond proti korupci dnes udělil druhou Cenu za odvahu v tomto roce. Nositelkou ceny se stala Věra Ježková, která upozornila na pravděpodobně zmařenou investici polostátního podniku ČEZ.

Podání trestního oznámení v kauze „Opencard“ na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

23. 10. 2012
Nadační fond proti korupci (NFPK) ve spolupráci s Veřejností proti korupci (dále jen „VPK“) podaly dne 13. 9. 2012 trestní oznámení na další konkrétní osoby ve věci kauzy Opencard k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Cena za odvahu pro Jakuba Klouzala

18. 10. 2012
NFPK dnes předal první Cenu za odvahu roku 2012