Tiskové zprávy

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Vladimír Dbalý, MBA bezostyšně lže.

10. 10. 2012
NFPK prezentoval dne 4. 10. 2012 na své tiskové konferenci závažné důkazy, které dokládají tunelování Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“) a další související informace z doby působení MUDr. Vladimíra Dbalého coby ředitele NNH. MUDr. Vladimír Dbalý v reakci na tuto tiskovou konferenci vydal prohlášení, ve kterém naše závěry zcela odmítá a podává k tomu „vysvětlení“. Níže usvědčujeme MUDr. Vladimíra Dbalého ze lži.

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2

4. 10. 2012
Nemocnice Na Homolce nechala vydělat za působení bývalého ředitele MUDr. Vladimíra Dbalého na pronájmu vlastních skladů soukromé společnosti napojené na AK ŠACHTA & PARTNERS, resp. na Iva Rittiga.

Protikorupční organizace: Návrh zákona o financování politických stran je dobrý. Zatím.

18. 9. 2012
Vláda zítra projedná klíčový protikorupční zákon o dohledu nad hospodařením politických stran. Návrh zákona chválí experti z pěti nevládních organizací a vyzývají vládu a premiéra, aby jej podpořili. Zároveň ale varují před snahou vyškrtnout ze zákona klíčovou část – zřízení úřadu, který má bdít nad jeho dodržováním.

Navrhovaný zákon o úřednících je třeba odmítnout

11. 9. 2012
Zákon o úřednících, který nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením, nepřinese podle přesvědčení Transparency International – Česká republika a dalších nevládních organizací žádné zlepšení současného stavu. Naopak zakonzervuje současné poměry na dlouhou dobu dopředu. Zákon je proto potřeba odmítnout a začít neodkladně pracovat na vzniku opravdu kvalitního zákona, neboť jej státní správa nutně potřebuje. Vláda současně může, i bez nového zákona, svými nařízeními skokově zlepšit výkon státní správy okamžitě.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV) ztratilo dokumentaci k veřejné zakázce z roku 2008, jejíž originály jsou nutné pro rozh

14. 8. 2012
Nadační fond proti korupci (NFPK) ve spolupráci se společnostmi STUDENT AGENCY a INDOC bojuje za zákaz plnění ze smluv a zastavení čerpání veřejných prostředků v objemu 2 mld. korun, vzniklého v souvislosti s pochybným zaváděním Drábkova nového informačního systému (IS) nepojistných sociálních dávek na úřadech práce v České republice. Ten v důsledku své nefunkčnosti způsobil chaos na úřadech práce, dodnes není zcela funkční a je oproti původnímu systému v současné době trojnásobně předražený (viz zde). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přitom zneužilo (viz zde) Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008, z čehož ministra Drábka obvinil i bývalý ministr vnitra Ivan Langer, který tuto smlouvu podepisoval (viz zde). Na základě podání příslušných podnětů k ÚOHS nyní tento úřad rozhodne o dalším osudu plnění zakázky.

Účelové zneužívání rámcové a prováděcí smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft ministrem Drábkem.

19. 7. 2012
Ministr Drábek dlouhodobě klame veřejnost, poslance i vládu a předkládá nepravdivé nebo zkreslené informace o tom, jakým způsobem využívá MPSV Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008 (dále jen „Rámcová smlouva“), resp. Prováděcí smlouvu č. 85/2011 vč. jejich dodatků (dále jen „Prováděcí smlouva“). NFPK předkládá níže strohá fakta, která naděvší pochybnost dokládají, že MPSV zneužilo Rámcovou smlouvu, resp. Prováděcí smlouvu k realizaci díla, které zásadním způsobem vybočuje z věcného vymezení Rámcové smlouvy, týkající se produktů společnosti Microsoft.

Kdo stále klame veřejnost i ČEZ?!

9. 7. 2012
Nadační fond proti korupci během tiskové konference, která se konala dne 19.6.2012, předal sdělovacím prostředkům závažné až alarmující informace! Jedná se o možné zmaření investic ve výši 25 mld. Kč případnou realizací obnovy bloků o výkonu 3x250 MW v elektrárně Prunéřov II. Tuto realizaci naplánoval ČEZ na základě lživých podkladů, které mu předložily Severočeské doly (dále jen SD). Vznikla tak dokumentace, jíž předložil ČEZ, podle které má být tento zdroj energie zásobován hnědým uhlím výhradně z Dolů Nástup Tušimice (dále jen DNT) s tím, že ekonomická návratnost přichází v úvahu po 25 až 30 letech jeho provozu. To znamená, že pokud by byl záměr dokončen v roce 2015, musel by DNT mít k dispozici zásoby uhlí až do let 2039 až 2044. Přitom na základě řady dokumentů Severočeských dolů (jejich výroční zprávy, pasport ložiska DNT aj.) však vychází najevo, že jmenovaný důl ukončí svojí životnost již kolem roku 2030! Z toho vyplývá, že následujících 9 – 14 let by byla elektrárna bez uhlí.

NFPK žádá rezignaci premiéra Nečase

27. 6. 2012
Stojíme za Jiřím Pospíšilem, Lenkou Bradáčovou, Pavlem Zemanem a všemi poctivými policisty a státními zástupci.

Další pochybná zakázka ministra Drábka

26. 6. 2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pokračuje ve svém bezprecedentním a v civilizovaných zemích nemyslitelném stylu nakládání s veřejnými prostředky a v naprosté ignoranci veřejnosti. NFPK přináší informace o možném vyvedení přibližně 70 milionů korun veřejných prostředků z MPSV soukromým osobám. Mezi tyto osoby může patřit mj. i poradce náměstka Vladimíra Šišky Ing. Michal Pola.

Zmařená investice státního podniku ČEZ

19. 6. 2012
Státní podnik ČEZ a.s. zmodernizuje za 25 miliard korun tepelnou elektrárnu Prunéřov. Smlouvy jsou uzavřeny. Potíž je v tom, že v zemi chybí uhlí na provoz elektrárny. Podezřelá investice bude proto pro stát hodně ztrátová. Ti, kteří na to upozorňují, jsou umlčováni. NFPK má jasné důkazy.